Ontwikkelprogramma

Goed inwerken; van groot zakelijk belang

[object Object]
Angelique Schrama
September 4, 2018

 

Goed inwerken; van groot zakelijk belang

Inwerkprogramma’s worden, met een engels woord, ook wel onboarding trajecten genoemd. Onboarden gaat over het inwerken, begeleiden en coachen van mensen gedurende hun eerste maanden in een nieuw bedrijf of functie. De cruciale beslissende eerste 100, en voor sommige functies 200, dagen. Deze periode vormt de basis voor ‘de eerste indruk’. Dan kan deze eerste indruk maar beter geweldig zijn.

Een goed ontwikkelprogramma is nodig om het afbreukrisico op falen en desinvestering te verkleinen voor zowel werkgever als werknemer. Uit onderzoek blijkt dat werknemers met een goed en gestructureerd onboarding programma en onboarding coaching 69% meer kans hebben om na 3 jaar nog steeds in dienst te zijn. En de #1 driver van succesvol onboarding is het hebben van een mentor, buddy en externe coach die samen met de nieuwe werknemer een gedegen programma afwerken.

Je maakt als organisatie echt het verschil door succesvol in je onboarding te zijn in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt. Zeker in branches waar er sprake is van een “war for talent”. Een goed inwerkprogramma heeft positieve effecten op je imago als werkgever, de ervaring van de nieuwe werknemer en de resultaten.

Wat is een inwerkprogramma?

Een inwerk- of onboardingprogramma is gericht op HR, recruitment en operationeel management en is altijd een incompany programma.  Het typeert zich door maatwerk en pragmatische benadering van onboarding: coaching, advies, begeleiding, workshops of training.

Met dit onboarding programma zal HR, recruitment en operationeel management in staat zijn onboarding te verankeren in alle onderdelen de organisatie. Het vergroot dan de kans op succes, zorgt voor meer betrokkenheid, verkleint de kans op voortijdig vertrek en helpt de nieuwe medewerker sneller productief te zijn.

Over het programma

Programma

Waar kan aandacht aan besteed worden in een onboarding programma:

  • Zelfonderzoek: Als manager sta je steviger met grondige zelfkennis.
  • De nieuwe functie: gedegen inzicht in wat de functie verlangt van de manager
  • De nieuwe organisatie: inzicht krijgen wat de organisatiedynamiek is, en welke krachtenvelden er spelen.
  • Het team: welk doel en welke taak heeft het team te vervullen en hoe ga je daar invulling aan geven
  • Performance en structuur: wat voor soort leiderschap heeft het team nodig en welke controlemechanismen of middelen zijn er nodig.
  • De buitenwereld: een team heeft altijd te maken met externe stakeholders die invloed uitoefenen op het team. Grip krijgen op wat er speelt en de communicatie opzetten met stakeholders is cruciaal voor succes.

Onboarding coaching

Hoe ziet Onboarding Coaching voor leidinggevenden er in praktijk uit

Een dienst in het ontwikkelprogramma is onboarding coaching. Mission Matters coacht leidinggevenden in hun eerste periode. De leidinggevende ontwikkeld zich in de nieuwe functie en samen proberen we valkuilen te voorkomen. En niet onbelangrijk, mogelijke stress te kanaliseren.

De praktijk leert dat deze eerste periode veel onzekerheid, onwennigheid en weerstand met zich mee kan brengen. Het gaat over inpassen, aanpassen en veranderen.  Met een extern klankboard kan de medewerker dit in een veilige omgeving bespreken.

Onboarding coaching is vaak een mix van coaching en organisatieadvies, en vooral van persoonlijke- en zakelijke ontwikkeling.

Praktische informatie

Doelgroep Coaching: directie, middenmanagement, projectleiders of programmamanagers en beginnende leidinggevenden.

Doelgroep Inwerkprogramma’s: operationeel management of HR.

Investering

Onboarding coaching
De manager van de leidinggevende vragen we mentor te zijn tijdens dit traject. Onboarding coaching is geschikt voor directie, middenmanagement, projectleiders of programmamanagers en beginnende leidinggevenden.

Na een intake en driegesprek, zijn er 8 individuele sessies van 1,5 uur met een executive coach. Dit is een extensief traject, tussen de 6 en 9 maanden, zodat de manager tussendoor bovenstaande zaken naar eigen inzicht gaat inrichten en ervaren. De coachee brengt zelf concrete situaties in.  We sluiten het traject af met een evaluatie in een driegesprek.

We kunnen eventueel al starten voordat je daadwerkelijk begint in de functie, en is in sommige situaties zelfs wenselijk. In de intake bepalen we het traject en de investering. De coachtarieven variëren tussen de €140 en €265 euro per uur, afhankelijk van de coach en de functie.

De intake is no cure-no pay.

Voor het opzetten van een inwerkprogramma:

Na een kennismaking en verkenning ontvangt u hiervoor altijd een maatwerk voorstel.

De tarieven zijn exclusief BTW, reis- en locatiekosten.

Ook interessant

Ontwikkelprogramma
Zakelijk communiceren met gevoel
Ontwikkelprogramma
Intervisie in Bedrijf