ICT inzetten om op een nieuwe manier waarde toe te voegen

ICT veel meer dan tool voor operational excellence

ICT werd tot voor kort voornamelijk ingezet voor de verbetering van bestaande processen. Zeker, ICT is nog steeds een uitstekend middel voor procesoptimalisatie. Maar de mogelijkheden om duurzaam concurrentievoordeel te verkrijgen door middel van inzet van technologie gaan veel verder.

Het slim inzetten van technologie biedt volop kansen voor inkoop, productie, verkoop, nieuwe manieren van samenwerken in het kanaal, het creëren van de ultieme klantreis en -beleving…. Kortom,  een krachtig middel om waarde toe te voegen. 

Daarmee is het geen IT project maar een strategisch onderwerp, met vraagstukken als: Hoe realiseer je  ultieme klantbetrokkenheid? Wat is jouw visie op de toekomstige rol van jouw organisatie in het business ecosysteem?

Mission Matters denkt mee in hoe het slimmer, beter en efficiënter kan. We ontwikkelen vanuit de missie een succesroute gericht op de optimale inzet en verbinding van ICT, processen en mensen. We ‘make IT work’. Niet alleen als concept, maar in de praktijk. Samen met onze in-house ICT specialisten en software ontwikkelaars van MetaFactory. En front-end ontwikkelaars en UX-designers van onze samenwerkingspartner Commandos.

Hoe je met software het verschil kunt maken 

Strategie en ICT zijn met elkaar verweven en beïnvloeden elkaar. De strategie, ofwel: de keuze voor de wijze waarop je klantwaarde wilt realiseren, is het kader voor hoe je processen inricht en ICT in zet in jouw organisatie. Tegelijkertijd zijn de ontwikkelingen op het gebied van technologie op zijn minst een inspiratiebron voor de bedrijfsstrategie. Mission Matters zoekt software oplossingen vanuit dit grotere plaatje.

Vanuit de essentie hoe een bedrijf waarde wil creëren. Wij begrijpen hoe ICT in jouw businessmodel het verschil kan maken. Hoe je software kunt inzetten voor:

  • Productverbetering 
  • Betere en snellere beslissingen maken: KPI dashboards
  • Operational excellence
  • Vergroten van jouw rol in de waardeketen: ecosysteem platforms, co-creatie, integratie technologie, channel partner engagement
  • Verbeteren van het bestel- en leverproces: apps, klantreis
  • Meer inzicht in klantbehoeften en individuele klantkennis: 360 graden klantbeeld
  • Vergaande personalisatie: configurator, klantordergestuurde productie

Resulterend in optimale klantwaarde en -beleving.

Mission Matters ontwikkelt software op maat en adviseert over de toepassing van software in organisaties.

 

Ict & Processen

ICT
Maatwerksoftware
Software advies en hulp bij ICT projecten
Processen
Operational excellence

Interessante artikelen