Bedrijfsprocessen, ofwel organiseren voor succes

Hoe zet je processen in voor optimale klantwaarde

Klantwaarde leveren is het bestaansrecht van iedere organisatie. In die zin staat ondernemen en bedrijfsvoering in het teken van het leveren van optimale klantwaarde. Over hoe je vanuit een toekomstvisie, de organisatie, disciplines en processen zo kunt inrichten en organiseren dat optimale klantwaarde wordt bereikt. Het hoofdprincipe van procesgericht werken is precies dat, namelijk: het ‘proces’ definiëren vanuit het perspectief van de klant. Vanuit wat wenselijk is voor de klant, in plaats van te denken vanuit het belang van de eigen afdeling of functie. Door te denken in resultaten voor de klant organiseer je horizontaal. Dit snijdt door afdelingen, functies of fysieke plaatsen heen. Niet meer de organisatiestructuur en de hiërarchie zijn het vertrekpunt,  maar de samenhang tussen de uit te voeren werkzaamheden. 

 

De noodzaak van anders organiseren voor succes in de digitale wereld

Veel organisaties kopiëren hun bestaande fysieke activiteiten naar de virtuele wereld. Daarbij beschouwen ze internet als een verlengde van hun bestaande activiteiten.  Het businessmodel en manier van werken blijft traditioneel,  gestoeld op de ‘oude economie’.  Dat is waar de boot wordt gemist. De kansen blijven onbenut en innovatieve spelers springen in dat gat. Zij zijn beter in staat zich zo te organiseren dat ze in kunnen spelen op de behoeften van de moderne klant – zich te organiseren voor het bieden van de ideale klantreis.

Daar valt vanuit procesoptimalisatie veel te winnen. Het gaat in eerste instantie niet om efficiënter werken, kortere doorlooptijden of kostenreductie. Het gaat om het creëren van klantwaarde.  Kijk eerst naar de effectiviteit van een proces in het licht van klantwaarde-  hoe creëert dit proces waarde? – alvorens te gaan optimaliseren in de vorm van een efficiënt proces. Die volgorde is belangrijk – in de praktijk wordt de eerste vraag vaak niet gesteld.  Daarom spreken we vanuit Mission Matters in plaats van ‘procesoptimalisatie’ liever over procesgericht werken, of operational excellence. Van excellent produceren naar excellent leveren.  In één keer goed, op tijd, tegen een uitstekende prijs en op de plaats en wijze waarop de klant het wil.

Lees verder over hoe Mission Matters bedrijven hierbij begeleidt.

Ict & Processen

ICT
Maatwerksoftware
Software advies en hulp bij ICT projecten
Processen
Operational excellence