coaching voor DIRECTIETEAMS

Succes door begrip en vertrouwen

  1. Home
  2. |
  3. Coaching
  4. |
  5. Coaching voor boardrooms

01 COACHING VOOR DIRECTIETEAMS EN BOARDROOMS

De leden van de directie begrijpen elkaar echt

MissionMatters-coachingGrotere organisaties hebben doorgaans een directie die bestaat uit een team van directeuren en/of managers. In dit team is samenwerken en vertrouwen cruciaal. Om een consistent en gedragen beleid te ontwikkelen en gezamenlijk slagvaardig te reageren op kansen, uitdagingen of problemen is het belangrijk dat de leden van de directie elkaar echt begrijpen.

De praktijk is weerbarstiger, en kan gedoe in zowel de bovenstroom als de onderstroom voor niet goed werkend directieteam zorgen.

Verandering mag dan een continue proces zijn, het kost altijd energie.  Met een externe coach erbij krijgt innovatie, transitie en samenwerking automatisch meer voorrang op de directie agenda. Gaandeweg het proces kijk je als team wat er moet veranderen, of wat je wilt versterken.

02 RESULTAAT

Zij maken succes omdat ze als team uitblinken

Het is belangrijk voor het succes van de organisatie dat de leden van de directie een team zijn, elkaar vertrouwen en elkaar aanspreken. 

In het team van directeuren behoud een ieder de eigen verantwoordelijkheid en beheert de portefuilles. Samen werken ze aan nieuwe mogelijkheden, kansen en innovatie.

Mijn coach is oplossingsgericht en meedenkend,  flexibel, en denkend vanuit kansen in plaats van onmogelijkheden.

Jeroen Dols

Mulder Mazda en AM-i

03 ONZE MANIER VAN WERKEN

De voorzitter van het directieteam (of MT) is bij aanvang van het boardroom coachingtraject meestal de opdrachtgever met een doelstelling en/of een probleemstelling. In een persoonlijk gesprek bepalen we de initiële diagnose en de aanpak.

Aan de start van het traject zijn er individuele sessies met de afzonderlijke directeuren. Hierbij zoeken we met elkaar naar de verschillende ambities, pijnpunten en drijfveren van de directieleden. De coach komt daarna met het te volgen traject. De boardroom coach woont een aantal reguliere directievergaderingen bij, en er zijn een of meerdere gezamenlijke thema-sessies.

Een directieteam krijgt in korte tijd (weer) vleugels met een onafhankelijke boardroom (executive) coach, die kennis heeft van de belevingswereld en de dilemma’s van directieteams. Individuele coaching van directeuren bieden wij ook.

De directiecoach heeft zich gespecialiseerd in thema’s als: leiderschap, teamdynamiek, communicatievoorkeuren en verandermanagement.  Onze coaches zijn ook ondernemer en hebben ervaring bij technische dienstverleners.

Samenwerking in de board of directors

Hoe verbetert de sfeer en de samenwerking in het directieteam, en waar gaat het mis met de energie in onze directiebijeenkomsten? De samenwerking blijft stroef, ondanks dat er waardering is onder de collega’s.  Het directieteam besteed te weinig tijd aan belangrijke beleidsvraagstukken, ondanks dat de vergaderingen lang duren komt er (te) weinig actie uit. Specialisten van buitenaf zien vaak beter de antwoorden op prangende vragen en slepende issues.

Conflicten en fundamenteel verschil van inzicht

Verschillen van inzichten of moeilijke situaties kunnen uitlopen op conflicten en leiden tot onderhuidse spanningen in het directieteam. Partijen die als kemphanen tegen elkaar staan, willen allen, naar eigen inzicht, het beste voor de onderneming. We werken aan herstel van het vertrouwen en begrip voor elkaar.

Missie, visie en (digitale) strategie

De directie heeft een beeld van de wensen, maar het transformeren van die ideeën in een visie en een strategie is een andere vraag. Hoe zorg je als directieteam dat de hele organisatie een directievisie adopteert. Hoe zorg je dat ze meegaan in de nieuwe strategie? 

Leiderschap

Hoe creëer je meer initiatief, ondernemerschap en klantgerichtheid in de organisatie? Leiderschap is niet vanzelfsprekend. Het is aan het directieteam om te zorgen dat de midden-managers en teamleiders meer leiderschap tonen. Hoe geef je leiding zonder autoritair te zijn en initiatieven van anderen te stimuleren.

N

Verantwoordelijkheid en eigenaarschap

Hoe voorkom je dat de leden van het directieteam of MT handelen vanuit eigenbelang of onbereidheid? Wat delegeer je aan teamleiders en hoe delegeer zij het eigenaarschap aan de teams op een constructieve manier.