Het vraagt om leiderschap om een bedrijfscultuur zo op te bouwen dat medewerkers er in geloven. Samen nieuwe doelen bereiken en intrinsiek gemotiveerd zijn, vraagt om een andere manier te werken. Zo zal het management teams en medewerkers moeten begeleiden en opleiden.

Mission Matters ondersteunt ondernemers, directies en managers bij deze cultuurvraagstukken. Vanuit onze decennialange ervaring en expertise op het gebied van cultuurverandering en leiderschap, en onze vaardigheid met nieuwe manieren van werken, in het bijzonder co-creatie en Agile werken.

Kijk op deze pagina voor alle Transformatieprogramma’s van Mission Matters. Heb je specifiek interesse in het cultuurprogramma? Bekijk dan deze pagina.

Cultuur Transformatie

Winning Teams in transitie
Winning Teams hebben medewerkers alle ruimte en werken creatief samen vanuit ieders talent.

Cultuurmanagement in 3 dagen
Het beïnvloeden van organisatiecultuur is meer dan haalbaar voor managers die dat willen en kunnen. Grip op cultuur van binnenuit. Een driedaags programma in een tijdsbestek van 3 maanden.

Inspirerend Authentiek Leiderschap
In een programma van 2 dagen komen de volgende thema’s aan de orde: leiderschap vanuit je hart, authenticiteit, autonomie en moed in het omgaan met dillema’s. Een ervaringsgerichte ontwikkeling.