1. Home
  2. |
  3. Blog
  4. |
  5. Hoe werkt motivatie in...

Hoe werkt motivatie in teams?

door | 23 juli 2021

Ik denk dat de grootste wens van managers is dat ieder teamlid gemotiveerd in deze wedstrijd zit. Maar hoe krijg je van een plan, een winnend team dat goed samenwerkt om doelen te bereiken? Lig jij hier ook wakker van, of ben je hier over aan het puzzelen? lees dan het blog over teams en hun motivatie.
Motivatie in teams Mission Matters transitie

Hoe werkt motivatie in teams? “Waar lig je ’s nachts wakker van? vraag ik dan de managers die ik coach. “Mijn mensen willen niet, ze hebben weinig motivatie om met de voorgestelde veranderingen, zoals onze software implementaties, aan de slag te gaan. Sterker nog, ik merk alleen maar weerstand

Dit blog is onderdeel van een reeks over de visie van Mission Matters over 6 menselijke succesfactoren in moderne organisaties.

Wat is motivatie?

Motivatie is je beweegreden of drijfveer. Talenten word je mee geboren, en uitdagingen ga je aan met uithoudingsvermogen en toewijding. Motivatie is, simpel gezegd, de wil en de zin om iets te bereiken. Als een kind niet wil leren lopen, zou het zijn gestopt na de eerste keer vallen. Zonder motivatie komt een mens niet in beweging en ieder mens heeft motivatie. Ze zijn ook uitgebreid uit te vragen met assesmenttools.

De gemotiveerde mens is goed in staat om zijn pad te vinden en zijn eigen keuzes te maken. Deze mens is in staat om te bepalen of zij/hij (hierna; zhij) in de juiste groep zit en of zhij de groep (verder) wil helpen. Andersom is het ook van belang voor de groep om gemotiveerde medewerkers te hebben. Als de motivatie ontbreekt, of deze is geblokkeerd door angst, dan is stilstand onherroepelijk. Angst wordt nog wel eens onterecht verward met onwil. hierover later meer.

Zonder motivatie komt een mens niet in beweging

Om de motivatie in teams te onderzoeken, start ik met de motivatie van een mens. Ik vindt de mens een complex wezen. Met hoofd, hart en lijf die soms allemaal verschillende signalen afgeven. Als ik naar mijzelf kijk, dan geef ik mijzelf soms verschillende antwoorden:

Ik vind dat ik dit moet doen! Zegt mijn hoofd, bewust van de verantwoordelijkheid

Ik wil je graag helpen! zegt mijn hart vol empathie

Ik durf niet zo goed! zegt de knoop in mijn maag, de stijve schouders en hoge ademhaling.

Herkenbaar? Bij gemotiveerde mensen is de wil om iets aan te durven in lijn met het lijf. Het mag dan nog steeds spannend zijn. Ook gemotiveerde mensen ondervinden onderweg tegenslag, maar de gemotiveerde mens blijft zoeken naar de mogelijkheden om te komen waar zhij wil komen. De gemotiveerde mens heeft een persoonlijk doel, een eigen missie of beoogd resultaat voor ogen . Waar nodig zal een gemotiveerd mens, om dit doel te bereiken, ook anderen om hulp vragen of met ze willen samenwerken.

Nog even over angst en onwil. Angst is een primaire emotie. Deze kan voortkomen uit bijvoorbeeld je onveilig voelen, of falen. Het gevoel kan in het verleden zijn ontstaan, en triggeren in het heden. Echte angst is voelbaar in je lijf. Onwil kan echter ook voortkomen uit iets niet begrijpen, dus cognitief. Dan is er tekst en uitleg nodig, of passende aansturing bij de taakvolwassenheid van de medewerker.

Hoe werken doelen motiverend in teams?

Ieder team heeft een teamtaak. Het team heeft een duidelijke opdracht gekregen van de organisatie, er wordt een proces uitgevoerd en bij het goed uitvoeren van deze taak leveren ze resultaat op. Techneuten noemen dit input- troughput – output. Dit geldt voor processen naar de buitenwereld zoals leveranciers en klanten, maar ook stafafdelingen die interne klanten hebben. In deze VUCA wereld staan teams onvoldoende stil bij de vraag of deze veranderende wereld implicaties heeft op de teamtaak, en dus op de teamsamenstelling, de teamsamenwerking, de rollen en de processen en middelen.

Wat ik soms zie is dat een verandering ten koste kan gaan van de motivatie. Het doel van de verandering is dan vaak niet duidelijk, er is geen urgentie voor verandering of het pad naar het doel niet realistisch of haalbaar. Als daarnaast het niet-veranderen zonder consequenties is, zal er ook weinig motivatie voor veranderen zijn. Mensen houden van nature niet van veranderingen.

Een team is, hoe wonderbaarlijk, niets meer of minder dan een groep mensen met hun eigen motivaties. Als niet helder is met welke reden iemand in het team zit, kan dit basis zijn voor frustraties in het team. Je kan hierbij denken aan dubbele agenda’s, statusbehoefte of ongezond ego, carrière ambities, bonussen, etcetera. Dit kan ondermijnend zijn voor het onderling vertrouwen als dit in de combinatie is met het ontbreken van een helder teamdoel.

Teams in transitie

Wil je een relevant team blijven, of het weer worden, werk dan heel gestructureerd en planmatig, en blijf tevens flexibel op ‘wat er aangepakt moet worden’ om het doel te bereiken’. Lijkt dit tegenstrijdig? In tegendeel.

Een transitie is een concrete, structurele verandering. Het resultaat van op elkaar inwerkende en elkaar versterkende ontwikkelingen. Hierdoor transformeert de organisatie en blijft ze relevant voor klanten en aantrekkelijk voor werknemers. 

Essentieel in een transitieprogramma is het hebben van een organisatievisie en -missie. Dit mondt dan uit in een strategie, of jarenplan. Dat kan van een holding zijn, en wordt dan vertaald naar een tactisch plan per vestiging, business line, divisie etc… en uiteindelijk in een aantal doelen voor het team.

Ieder team, op ieder niveau, dient volgend te zijn aan het bovenliggende team. Dit is zou de extrinsieke motivatie van leiders moeten zijn. Als teamleider heb je dit als eerste gemotiveerd te vertalen naar je eigen team. Zwart-wit gezegd: dit is je taak in de organisatie. Hier heeft een team dan ook gestructureerd aan te werken.

Het team komt echter pas werkelijk in beweging als deze extrinsieke motivatie gekoppelt wordt aan de intrinsieke motivatie van medewerkers. Gemotiveerde medewerkers begrijpen hoe zij kunnen meewerken aan dit doel en daarin hun waarde toevoegen.

Volgens Patrick Lencioni zijn er enkele ingredienten nodig voor teamsucces: vertrouwen in elkaar, professioneel kunnen ruziemaken, besluiten nemen en daarmee instemmen, verantwoording nemen voor de eigen taken en werken met elkaar aan een eenduidig doel. Essentieel is wel dat ze beschikken over de juiste middelen, mandaat en relevante vakkennis.

Een winning team, daar werk je samen aan

In een winning team werk je met elkaar aan aan het bereiken van doelen, en het overwinnen van hindernissen. Daar wordt professioneel ‘ruzie’ gemaakt, met als doel alle stemmen te horen. Een team in transitie brengen is niet hetzelfde als 2 dagen op de hei zitten en dit uitbesteden aan een facilitator. Neem de tijd om te begrijpen wat werkt in het pad naar het doel toe, en waar de weerstand voor beweging zit. Welke ontwikkelingen versterken, en welke niet.

Als alles wat je onderweg tegenkomt ‘waar’ mag zijn, en de stappen mogen positief realistisch zijn, dan ben je al in transitie. Het gestructureerde en planmatige zit in het ‘in ritme’ komen en blijven. Niet opgeven bij weerstand, de tijd er voor nemen. Je hebt een winning team als deze beweging een continu proces mag zijn. Waarbij het team verbonden is met de buitenwereld. Dan blijft de organisatie en zijn teams voor de buitenwereld relevant.

Er is niets motiverende dan voor klanten het goede te doen, te weten dat financiele stromen stabiel zijn en er geen gedoe binnen is. Waar je moet beginnen? Sta stil, ontwerp een visie en een doel, begin met luisteren naar je medewerkers, en hoor wat ze zeggen. Letterlijk. Let niet op de symptomen, maar naar wat ze werkelijk bedoelen. Met het hebben van een wenkend perspectief wordt het weer mogelijk om de reis er naar toe weer flexibel te houden.

Verder lezen of hulp nodig? Transitieprogramma Wnning Teams

MENSEN TRANSFORMEREN ORGANISATIES

Meer informatie over onze diensten transitie, ontwikkeling of coaching? We plannen graag een afspraak.

Social Media

Wij posten met regelmaat updates en artikelen op social media kanalen. Wil je ons volgen?

Meer blogs

Leiders, maak werk van persoonlijke vorming

Leiders, maak werk van persoonlijke vorming

In dit 2e blog in de reeks over het boek van Joep Dohmen ‘Iemand Zijn, Filosofie van persoonlijke vorming’, vertaal ik relevante stukken naar persoonlijke vorming binnen organisaties. Het is een long read. Ik onderzoek via de vormingstheorie, of dit in organisaties van nut kan zijn en of het bruikbaar is voor managers. 

Iemand zijn. Op zoek naar de toepasbaarheid van dit boek

Iemand zijn. Op zoek naar de toepasbaarheid van dit boek

Een vertaling van dat hele dikke boek IEMAND ZIJN van Joep Dohmen naar de alledaagse praktijk: over mijzelf, de onderneming, het coachvak. Op een vrije manier mee omgaan om te ontdekken of het waardevol is voor organisaties, directeuren, managers en teams.

Laten we samen deze reis maken, samen groeien en leren. Jouw inzichten zijn net zo waardevol als die van Dohmen of mij, dus laten we delen en ontdekken.

Een dialoog tussen mens en machine: gaat AI de coach vervangen?

Een dialoog tussen mens en machine: gaat AI de coach vervangen?

Tijdens een smakelijke lunch met mijn man, informaticus van beroep, spreken we tussen de soep en het hoofdgerecht over ChatGPT. Hij vraagt mij of mijn beroep als coach nog wel toekomstbestendig is.

Een heerlijk pittige vraag die me aanzet deze te beantwoorden in dit blog. Gaat AI coaching vervangen of niet?