Intervisie in Bedrijf

Intervisie is een manier waarmee de deelnemers elkaar helpen om beter te worden in hun werk en effectiever als mens. Je ontwikkelt je interne netwerk.

Intervisie in Bedrijf

Intervisie is een doeltreffende en plezierige manier om vakmanschap te ontwikkelen. Door goede vragen te krijgen en een situatie diepgaand met elkaar te onderzoeken, komen de deelnemers op eigen kracht tot nieuwe inzichten en oplossingen.

Leren van elkaar

Gesprekken in een intervisie bijeenkomst zijn op gelijkwaardige basis. Deelnemers worden hierbij strak methodisch begeleid. We behandelen de uitdagingen en problemen die zich op de werkvloer voordoen. Hieronder vallen bijvoorbeeld vakinhoudelijke, ‘technische’ kwesties en organisatorische zaken maar ook problemen of uitdagingen die met het persoonlijk functioneren te maken hebben. Intervisie thema’s kunnen ook een verdieping geven op trainingsprogramma’s in het bedrijf.

We bieden een menukaart van thema’s aan in het intervisie programma. Na de persoonlijke intake en gesprekken met het management stellen we de intervisie thema’s vast.

Tevens is het mogelijk om met casuïstiek van de deelnemers te werken. Het is dan aan de deelnemers om de urgentie en het belang te bepalen van de onderwerpen van de bijeenkomst. Hiermee heeft intervisie direct impact en effect.

Intervisie thema’s en aanpak

Programma’s

Een (mogelijke) menukaart van intervisie thema’s

Persoonlijke ontwikkeling: Communicatie voorkeuren van mijzelf en de ander,  grenzen stellen en ruimte nemen, crucial conversations, kernkwaliteiten en omgaan met allergieën, falen = leren, introvert versus extravert, timemanagement

Management in ontwikkeling: Output gericht leiding geven, delegeren, motiveren en inspireren, omgang met negativiteit, medewerkers gesprek vol emotie, communicatie ‘naar beneden’ en ‘naar boven’.

Leiding nemen in verkoop: Succesvolle sales gesprekken, agenda effectiviteit, motivatie/drijfveren, onderhandelen, omgaan met bezwaren, pijplijnmanagement

Samenwerken in Bedrijf: samenwerken, beïnvloeding: Roos van Leary, Denkhoeden van de Bono, personal branding: interne en externe profilering, verantwoordelijkheid nemen, feedback en kritiek, teamdynamiek

Stephen Covey: aan de hand van de 7 eigenschappen van effectieve mensen houden we intervisie. Lees verder… 

Inspiratie en bezieling: Persoonlijke missie en moed, werk en privé in balans, persoonlijk statuut, carrière in perspectief (waar sta ik, waar ga ik naar toe)

Casuïstiek de deelnemers brengen eigen thema’s in waarover ze input van andere deelnemers krijgen.

Praktische informatie

Samenstelling: We gaan uit van minimaal 6 en maximaal 8 deelnemers per intervisie begeleider.

Voorbereiding: voor de deelnemers is er geen, tot beperkte voorbereiding nodig.

Aan de hand van intervisie leren deelnemers van de vragen die ze krijgen, de ervaringen van anderen en delen ze hun eigen kennis.

Tijd, duur en locatie: 

  • De deelnemers komen circa 2 à 3 uur samen per intervisie.
  • De intervisie kan bijvoorbeeld aan het einde van de dag, in de avond of op een vaste dag in de maand.
  • Op locatie naar keuze. Wij kunnen ook een geschikte locatie huren. Deze kosten berekenen we dan door.

Intervisiebegeleider: Jack van Praag en/of Angelique Schrama 

Investering

Voor het uitvoeren van intervisies:

  • Intervisie begeleiding: € 140 per uur voor voorbespreken, voorbereiding, intervisie en nabespreken
  • Indien je een maatwerk programma of thema’s wilt, ontvang je een maatwerk aanbod.

De tarieven zijn exclusief BTW, reis- en locatiekosten.

Inschrijven

Wil je intervisie voor jouw organisatie? In dat geval bespreken we gezamenlijk de wensen en mogelijkheden en ontvang je een maatwerk voorstel. Na het ontvangen van uw informatie nemen wij contact op om de details af te stemmen.

Contact