Management in Ontwikkeling Programma

Met collega-leidinggevenden ga je gedurende 6 maanden op onderzoek en ontwikkeling. De combinatie van persoonlijke ontwikkeling en zakelijke uitdagingen maken dit programma door het format direct effectief. Voelen, denken en doen is de manier van transformeren. Voor een quick fix moet je ergens anders zijn.

Management in Ontwikkeling

Executives (managers, projectmanagers of ondernemers met personeel) zijn leidinggevend en ambitieus. Ze willen zich zowel persoonlijk als zakelijk ontwikkelen. Ze hebben een leidinggevende functie als manager of teamleider en willen hierin excelleren.

Ze krijgen wel steeds meer verantwoordelijkheden die opslokken, zowel zakelijk als privé. Hoe blijven ze groeien, werken ze in hun kracht en waardoor blijft het vak leuk? Mission Matters leert managers zelfverzekerd en authentiek leiding geven.

Samen leren is leuker

In dit incompany management development programma werken de deelnemers aan zelfontplooiing en professioneel leidinggeven. Ze maken gebruik van de kennis, de opleiding, het netwerk en ervaring van andere managers in de organisatie. Hierdoor bereikt iedereen in 6 maanden meer voor de organisatie, dan wanneer ze individueel op een cursus gaan.

In een half jaar gaan 6 tot 8 leidinggevenden zichzelf, elkaar en de organisatie ontwikkelen:

 • Welke persoonlijke eigenschappen zorgen voor succes en wat zijn de valkuilen?
 • Hoe word je een inspirerende leider en een goede (midden-)manager?
 • Wat behelst het vak management, hoe los ik mijn teamuitdagingen op?
 • Waar lopen anderen tegen aan in de organisatie en hoe kijken zij tegen mijn casus aan?

Aan de hand van intervisie leren ze van de ervaringen van anderen en delen ze de eigen ervaringen. We coachen we iedere deelnemer individueel op eigen zakelijke, relationele en persoonlijke doelstellingen. Deze twee vormen van groei bieden we gelijktijdig aan.

Enthousiast? Dan is het Management in Ontwikkeling Programma is echt iets voor uw organisatie.

Inhoudelijk programma

 • 10 x individuele coachingssessies van 1,5 uur.
 • Betrokkenheid van de leidinggevende bij de ontwikkeling van de deelnemers.  Tweemaal een driegesprek bij de intake en evaluatie van het individuele traject.
 • Vijfmaal intervisie van 3 uur met de hele groep.
 • MBTI-rapportage over persoonlijke effectiviteit inclusief 2 dagdelen training.
 • Inclusief voorbereiding, nazorg en tussentijdse mogelijkheid tot email, WhatsApp of telefonisch contact.

Samenstelling: exclusieve groep van 6 tot 8 leidinggevenden of professionals.
Start: dit incompany-programma kan op ieder gewenst moment starten.
Duur: circa 6 maanden, soms extensiever.
Locatie: coaching in Den Haag; intervisie kan bij de locaties van de deelnemers, kijkje in elkaars keuken. Beiden kan ook op een externe locatie.

Tienmaal individuele coaching

In de intake onderzoeken de deelnemer en de coach de persoonlijke, relationele en zakelijke doelstellingen. Deze kunnen voortkomen uit eerdere functionerings- of beoordelingsgesprekken. Daarna worden deze doelstellingen besproken met de leidinggevende van de deelnemer. De manager vervult hierdoor de rol van mentor gedurende het traject.

Iedere deelnemer wordt individueel gecoacht. Een coachingssessie is 1,5 uur. De invulling van deze trajecten stemmen wij af op de specifieke behoeften, wensen en doelstellingen van de betreffende deelnemer. De frequentie wordt in samenspraak vastgesteld.

Aan het eind van de coaching evalueren we het coachingstraject met de leidinggevende om de verdere ontwikkeling op de werkvloer te borgen.

Vijfmaal intervisie

Intervisie is een manier waarmee de deelnemers elkaar helpen om beter te worden in hun dagelijkse werk. De deelnemers komen samen op gelijkwaardige basis en ze worden hierbij methodisch begeleid. De deelnemers behandelen de problemen die zich op de werkvloer voordoen. Hieronder vallen bijvoorbeeld vakinhoudelijke, managerial kwesties maar ook problemen die met het persoonlijk functioneren te maken hebben.

Data, tijd en investering
De intervisie duurt circa 3 uur. We starten om of om 9.30 uur of om 13.00 uur. Incompany trajecten en thema’s worden in samenspraak afgestemd. De investering is een vaste prijs per deelnemer.

Inhoud
We bieden een standaard menukaart van thema’s aan in dit programma. Het is echter aan de deelnemers om de urgentie en het belang te bepalen. Hierdoor heeft intervisie direct impact en effect.

Mogelijke thema’s zijn:

Persoonlijke ontwikkeling 

 • Persoonlijke voorkeuren
 • Grenzen stellen en ruimte nemen
 • Crucial Conversations
 • Kernkwaliteiten

Leidinggeven aan je team

 • Strategie en plannen
 • Teamdynamiek: samenwerken, teamontwikkeling, beïnvloeding: Roos van Leary, Belbin rollen
 • Sales: interne en externe profilering
 • HR: functionering- en beoordelingsgesprekken, feedback

Inspiratie en bezieling

 • Persoonlijk leiderschap en -management
 • Persoonlijke missie en moed
 • Werk en privé in balans

Tweemaal MBTI-training

In twee dagdelen leren we de groep de persoonlijke voorkeuren te herkennen en in te zetten in de relatie met anderen.

Het is ook mogelijk om aan deze groep andere trainingen aan te bieden, afhankelijk van de leerbehoefte van de groep. Te denken valt aan de groep 2 ‘wild cards’ te geven voor 2x een dagdeel training op het gebied van kennis of vaardigheden. Te denken valt aan financiele grondslagen, management rapportages, conflicthantering, agile, deep democracy, etc.. Hiervoor zet Mission Matters gespecialiseerde, externe, trainers in.

Wij komen graag met u in contact voor een kosteloze kennismaking en het samenstellen van het programma.