Management onder elkaar

Door praktische casuïstiek veel leren van elkaar en jezelf

 1. Home
 2. |
 3. MANAGEMENT ONDER ELKAAR

01 MANAGERS MAKING WAVES

Samen ontwikkelen vergroot relevante vakkennis en oplossend vermogen

MissionMatters-ontwikkelingBen jij als manager ambitieus en wil je jezelf zowel persoonlijk als zakelijk ontwikkelen? Tijdens dit management development programma werken we met 6 deelnemers van diverse technische organisaties. Een kleine groep waarbij maximaal eigen inbreng mogelijk blijft. Geen verslagen, geen verplichte boeken lezen, maar praktijkgerichte ontwikkeling.

Het is een extensief programma van een jaar, waardoor je tussen de contactmomenten in je werk experimenteert en integreert.

03 ONZE MANIER VAN WERKEN

In dit programma voor managers en directie besteden we aandacht aan:

 • Zelfonderzoek: sta steviger met grondige zelfkennis.
 • De management functie: gedegen inzicht in wat de functie verlangt.
 • De organisatie: inzicht in de organisatie-dynamiek en welke krachtenvelden er spelen.
 • Jouw team: ontwikkel een teamvisie, welk doel en taak vervult het team, transformeer de bemensing met relevant vakmanschap.
 • Performance en structuur: wat voor soort leiderschap heeft jouw team nodig? Welke controlemechanismen en middelen zijn er nodig.
 • Teamcultuur: de ongeschreven regels expliciteren waardoor ze dienend zijn aan het doel, en teamsamenwerking.
 • De buitenwereld: een team heeft altijd te maken met externe stakeholders die invloed uitoefenen op het team. Cruciaal voor succes is grip hebben op wat daar speelt en de communicatie opzetten met stakeholders.

Dit management development traject heeft mij de mogelijkheid geboden om, weg uit de normale hectiek, eens met collega’s en individueel vanuit verschillende hoeken naar zaken te kijken. Hier kon ik vervolgens weer ideeën van oppakken om te implementeren.

Rudi Herman

Lab Operations Manager, SGS

de Connector manager Mission Matters

7 x intervisie

We starten iedere keer met een kennisssessie. Aan de hand van intervisie leer je van de problemen van anderen en deel je ook jouw eigen ervaringen.

locatie

kantoor Mission Matters

Groot Hertoginnelaan 155
2517 ER Den Haag

datum en tijd

van 16.00 – 21.00
inclusief diner

Data 2024*

 1. Maart
 2. April
 3. Mei
 4. Juni
 5. September
 6. Oktober
 7. November

* kan in onderling overleg aangepast worden

kennis thema’s:

 1. MBTI als management gereedschap
 2. Ik & de ander: kernkwadranten
 3. organisatie structuren
 4. Organisatie cultuur en onderstroom
 5. Persoonlijk Leiderschap
 6. Teamvisie

8 x coaching

Jij krijgt met individuele coaching inzicht in jezelf en in de knoppen waar je als manager aan draait. Je verdiept, experimenteert met acties en reflecteert welke de positieve of gewenste golfbeweging maken.

Management is een complex vak en wij coachen je daar graag in.

 

locatie

kantoor Mission Matters

Groot Hertoginnelaan 155
2517 ER Den Haag

planning en tijd

1,5 uur per sessie
Data stem je samen met de coach af.

Intake na inschrijving

 

de Connector manager Mission Matters

Prijzen &  Registreren

tarieven zijn inclusief materialen, de map Managers Making Waves, koffie en thee, diner tijdens intervisie en exclusief BTW.

02 RESULTAAT

Ontwikkel jezelf en elkaar 

Het is fijn als je op jouw eigen, authentieke wijze leiding geeft. Je wilt tijd besteden aan je vaardigheden, je kennis en een visie op je team ontwikkelen. We werken aan in dit programma aan zelfkennis, moed en relevant vakmanschap.

Je krijgt kennis en inzicht in welke persoonlijke eigenschappen voor jou succesvol zijn. Met behulp van ons management werkboek “Managers Making Waves” vergroten we het inzicht in het vak van manager. We staan stil bij de management squeeze tussen strategische directievraagstukken en teamuitdagingen.

Wij leren je zelfverzekerd de leiding te nemen.

Door intervisie bouwen we aan een hechte groep van vakgenoten. Je ontwikkel vanuit vertrouwen en samen ontwikkelen een netwerk op waar je later ook terecht kunt voor vragen en advies.  

02 BEGELEIDER

Angelique Schrama 

Opgeleid tot technisch bedrijfskundige

Ondernemer sinds 2003

Gecertificeerd coach sinds 2013
Intervisiebegeleider sinds 2018

managers goed inwerken