Managers goed inwerken is van zakelijk belang

Een inwerkprogramma voor (startende) leidinggevenden is gericht op zowel de werkgever als de werknemer en heeft als doel het succes vergroten en het afbreukrisico op falen en desinvestering verkleinen. Een organisatie maakt echt het verschil door succesvol te zijn in het professioneel inwerken van nieuw management.

Geslaagd inwerken innoveert je organisatie

Inwerkprogramma’s worden, met een Engels woord, ook wel onboarding-trajecten genoemd en gaan over het inwerken, begeleiden en coachen van mensen gedurende hun eerste maanden bij een nieuw bedrijf. Een afgebakende periode voor succes is de bekende cruciale beslissende eerste 100 dagen. Voor het succes van teamleiders vinden wij dit een te korte periode.

Wat is een inwerkprogramma en resultaat

Een organisatie maakt echt het verschil door succesvol te zijn in het professioneel inwerken van nieuw management. Zeker in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt. En zeker in branches waar er sprake is van een ‘war for talent’. Een goed management-inwerkprogramma heeft positieve effecten op je imago als werkgever, de ervaring van de nieuwe manager, de medewerkerstevredenheid van teams en op de resultaten.

Met dit programma veranker je management-onboarding in alle onderdelen van de organisatie. Het vergroot de kans op succes van de nieuwe teamleiders, zorgt voor meer betrokkenheid, verkleint de kans op voortijdig vertrek of uitval. En bovenal helpt het de nieuwe managers sneller productief te zijn. Management onboarding is een mix van persoonlijke- en zakelijke ontwikkeling.

Vergeten doelgroep: jouw managers

Vaak zijn onboarding-programma’s wel ontwikkeld voor nieuwe collega’s en veel minder geschikt, of niet aanwezig, voor de eigen medewerkers die een promotie maken van de werkvloer (meewerkend voorman) naar teamleider, manager of zelfs directie. De blinde vlek die deze vergeten doelgroep is, begeleiden we ook dit programma.

Zet de organisatie haar bestaande talenten in op managementfuncties, dan is het wenselijk dat ze authentiek leiding geven en dat ze geen clone worden van de vorige manager. Je wilt dat ze innoveren en een visie op hun team ontwikkelen. Dit vergt moed en relevant vakmanschap. Goede managers are making waves.

Onderwerpen

In een onboarding-programma voor managers besteden we aandacht aan:

  • Zelfonderzoek: als manager sta je steviger met grondige zelfkennis.
  • De nieuwe functie: gedegen inzicht in wat de functie verlangt van de manager.
  • De organisatie: inzicht krijgen wat de organisatie-dynamiek is en welke krachtenvelden er spelen.
  • Het team: welk doel en welke taak vervult het team en hoe ga je daar invulling aan geven?
  • Performance en structuur: wat voor soort leiderschap heeft het team nodig? Welke controlemechanismen of middelen zijn er nodig?
  • Teamcultuur: hoe wil je dat het team samenwerkt?
  • De buitenwereld: een team heeft altijd te maken met externe stakeholders die invloed uitoefenen op het team. Cruciaal voor succes is grip krijgen op wat er speelt en de communicatie opzetten met stakeholders.

Praktische informatie: hoe ontwikkelen we de manager?

Een management onboarding-programma is altijd een incompany-programma en gericht op innovatie van de organisatie. Het programma typeert zich door maatwerk en een pragmatische benadering met een aantal elementen: individuele coaching, management advies, workshops, intervisie en training.

Een onboarding-programma van Mission Matters is specifiek gericht op directie, middenmanagement, projectleiders of programmamanagers en beginnende leidinggevenden die starten in een nieuwe leidinggevende rol.

1. Ontwikkeling van het management inwerkprogramma voor de organisatie

Samen met HR (human resources, personeelszaken) wordt een standaard draaiboek gemaakt voor het inwerken van startende managers tijdens de eerste 6 tot 12 maanden. Samen bepalen we de benodigde elementen en stellen de benodigde organisatie-informatie samen. Dit resulteert in het managers ‘onboarding template’, waar nodig voor meerdere niveaus van leidinggeven in de organisatie.

2. Draaiboek per deelnemer

Het algemene draaiboek wordt per startende manager tot maatwerk-programma ingevuld, samen met HR, zijn/haar leidinggevende (de mentor) en een externe coach. Ook krijgt de deelnemer een buddy, dit is vaak een ervaren collega, een peer.

3. Executive coaching

Belangrijk in het ontwikkelprogramma is onboarding-coaching. Mission Matters coacht leidinggevenden in deze eerste periode. De leidinggevende ontwikkelt zich in de nieuwe functie. Met elkaar proberen we valkuilen te voorkomen. En niet onbelangrijk: mogelijke stress te kanaliseren.

De praktijk leert dat deze eerste periode veel onzekerheid, onwennigheid en weerstand met zich kan meebrengen. Het gaat over inpassen, aanpassen en veranderen. Met een extern klankboard kan de medewerker dit in een veilige omgeving bespreken.

Starten kan al voordat de medewerker daadwerkelijk begint in de functie. Dit is in sommige situaties zelfs wenselijk.  Dit is een extensief traject van 6 tot 12 maanden, waarbij de manager tussendoor bovenstaande zaken naar eigen inzicht gaat ervaren, gaat inrichten en integreren. De coachee brengt zelf concrete situaties in.

4. Mentoring

We vragen de manager van de leidinggevende om mentor te zijn tijdens dit traject. Het onboarding-traject wordt afgesloten met een presentatie van de teamvisie en een evaluatie met de mentor.

5. Intervisie en training

Het is altijd goed om startende managers met elkaar in je organisatie te laten leren. Dit kan door het inzetten van intervisie in bedrijf of trainingen. Wij adviseren dat de interne organisatie ook zelf trainingen of workshops verzorgd. Denk hierbij aan thema’s op het gebied van HR, financiën, juridisch, strategie of digitalisering.

Waarvoor doe je dit?

Een goed ontwikkelprogramma is nodig om het afbreukrisico op falen en desinvestering te verkleinen voor zowel werkgever als werknemer. Uit onderzoek blijkt dat werknemers met een goed en gestructureerd inwerkprogramma 69% meer kans hebben om na 3 jaar nog steeds in dienst te zijn.

De #1 driver van succesvol onboarding is begeleiding van een mentor, buddy en externe coach die samen met de nieuwe werknemer een gedegen programma doorwerken. Altijd gericht op de combinatie van voelen, weten en doen.

Na een kennismaking en verkenning ontvang je altijd een maatwerk-voorstel voor het opzetten en uitvoeren van een inwerkprogramma. Neem contact op voor een afspraak.