Waar wij voor staan

01

Mission Matters!

Wij helpen bedrijven en mensen fundamenteel succesvol te zijn, in een veranderende en digitaliserende omgeving. De route naar succes wordt bepaald door jouw missie, door wie je bent en wat je wilt.

02

Kansen benutten

Alle organisaties hebben uiteindelijk dezelfde uitdaging: relevant blijven voor hun klant. Digitalisering biedt nieuwe kansen om daarin te excelleren. Wij denken vanuit die kansen en helpen organisaties in het domein waar nieuwe businessmodellen, processen en mensen bij elkaar komen.

03

Denk groot, start klein, werk snel

Succes begint met een ambitieuze doelstelling. Wij maken jouw ambitie behapbaar en uitvoerbaar en werken daar slim naar toe. Hoe? We starten met een Quick Scan gericht op missie, verbeterpotentieel, uitdagingen en oplossingsrichtingen en vertalen dit naar een succesroute.

04

Co-creatie als sleutel voor succes

Wij omarmen co-creatie: we verbinden onze inzichten en expertise met de talenten en kennis in jouw organisatie, en de behoeften van jouw klant. Dit levert een fris, snel en doeltreffend proces en resultaat op. Wij helpen bedrijven ook om co-creatie in hun eigen bedrijfsvoering in te zetten, om flexibel mee te kunnen bewegen in een veranderende markt.

05

Mensen maken de verandering

Als ingenieurs zijn we gefascineerd door de mogelijkheden die technologie biedt voor organisaties. Vanuit onze jarenlange bedrijfservaring weten we dat de mens daarbij de succesfactor is. Dat zie je terug in onze integrale aanpak, gericht op synergie tussen de harde en zachte kant.

06

Korte terugverdientijd

Als ondernemers denken wij vanuit Return on Investments (ROI). Ons uitgangspunt is dat het resultaat van iedere verbeterstap dusdanig is, dat de kosten van een volgende stap kunnen worden gecompenseerd.

07

Met energie vernieuwen

Ontwikkelen en innoveren betekent organisatieverandering. De weerstand die vaak ontstaat bij verandering kun je ook zien als energie die beschikbaar kan komen. Wij zetten in op het creëren van positieve organisatie-energie door de juiste mix te bieden van gezamenlijke doelen, uitdaging, heldere mijlpalen en korte stappen. Op optimale processen en medewerkers die kunnen én willen.

08

Wij doen wat we zeggen

Natuurlijk maken wij zelf ook gebruik van de beste technieken en slimste oplossingen. Wij geven daarover onafhankelijk advies. Ook bieden we maatwerk-software, voor ‘ombouw’ of nieuwbouw. Daarvoor zetten we onze dochter MetaFactory in, met een zelf ontwikkelde codegenerator, waarmee we sneller en goedkoper, goed onderhoudbare software-oplossingen ontwikkelen.