Communiceren in Contact

Ontwikkel lichaamsbewustzijn en systemisch waarnemen

 1. Home
 2. |
 3. Ontwikkeling
 4. |
 5. Communiceren in contact

01 COMMUNICEREN IN CONTACT

Bij iedere vorm van communicatie speelt non-verbaal een rol

MissionMatters-ontwikkelingWe ontwikkelen kennis en vaardigheden, in eerste instantie op school, en later tijdens ons werk. We leren feitelijk, zakelijk te communiceren en beslissen. Maar wat gebeurt er als een team sterk de indruk heeft dat een collega boos is of niet lekker in zijn vel zit, en ze negeren de non-verbale signalen. Wie begrijpt waardoor vergaderingen stroef lopen, ondanks dat de agenda netjes wordt afgelopen? Vaak kan dan wat er in de onderstroom aanwezig is niet besproken worden, en worden er vooral aannames gedaan. Teams functioneren beter en effectiever als ze datgene wat er fysiek gebeurt kunnen gaan benoemen. Zonder oordeel.

In ons werk laten we vaak na, wat we in ons privé leven spontaan doen. Wat in de vergetelheid raakt, is bewust gebruik maken van intuïtie: waarnemen van emoties en de onderstroom en erover op een goede manier communiceren. De logica en feitelijkheid zijn krachtig instrumenten, maar zeker niet voldoende om effectief te zijn.

Bij iedere vorm van communicatie speelt ‘voelen’ een rol. Het lichaam geeft informatie over hoe het met je gaat of hoe het contact is met anderen. Ondersteun de ratio door gevoel, en leer meer intuïtief weten. Hoe ontwikkel je te vertrouwen op wat je voelt, wat je lichaam aangeeft? Hoe kan je dat over het voetlicht brengen in een zakelijke context? Daar is dit ontwikkelprogramma voor.

02 RESULTAAT

Ik zie de ander werkelijk

Dit programma leert medewerkers zakelijk te communiceren in contact met de ander, met gevoel.  Mensen leren te vertrouwen op hun waarneming in contact met zichzelf en hun collega’s. 

In contact zijn met de ander, is in eerste instantie in contact zijn met jezelf. Wie in contact is met zichzelf, herkent de harmonie tussen fysiek waarnemen, gevoelens en ratio. Door het ontwikkelen van lichaamsbewustzijn en systemisch waarnemen ervaren deelnemers de positieve impact op het persoonlijk welzijn, de teamdynamiek en samenwerking.

Met het ontwikkelen van medewerkers in non-verbale communicatie, zintuiglijke waarneming en affectief contact is veel winst te halen voor bedrijven. Teams functioneren beter en effectiever als ze datgene kunnen gaan benoemen wat er werkelijk gebeurt. Het is belangrijk dat medewerkers feitelijk leren waarnemen. Zonder oordeel naar zichzelf of de ander.

03 ONZE MANIER VAN WERKEN

In dit ontwikkelprogramma begeleiden we teams bij het herkennen en benoemen van non-verbale signalen.

Samenstelling: 

 • De deelnemers, vaak een team, zijn bereid elkaar te helpen om beter te worden in hun werk en persoonlijk leven en doen vrijwillig mee.
 • We gaan uit van minimaal 8 en maximaal 20 deelnemers, we werken met 2 begeleiders op een groep

Basismodule (1 dag):
Vertrouwen op de eigen waarneming in contact met jezelf en de ander
Een eerste kennismaking met zintuiglijke waarneming. Gedurende een hele dag gaan we aan de slag met het bewust gebruiken van onze zintuigen, waarnemen en non-verbale communicatie. We staan stil bij gevoelens en emoties. Naast fysieke oefeningen vertalen we dit naar ons dagelijks handelen; zowel op het werk als privé. We worden ons bewust van contact- en gedragspatronen.

 • Ochtendprogramma: het individu. In contact met jezelf ontdek en benoem je de persoonlijke zintuiglijke waarneming.
 • Middagprogramma: het team. Contact met anderen en de teamdynamiek staan centraal.

Verdiepingsmodules (halve dagen):
Met het team verkennen we de specifieke teamdynamiek, de onderstroom, de omgeving van het team of de organisatie. We onderzoeken de teampatronen waarbij gebruik gemaakt wordt van theorie, ervaringsgerichte oefeningen en casuïstiek. De specifieke invulling is maatwerk, zie voor voorbeelden het tabblad thema’s.

Voorbereiding: Voor de deelnemers is er geen, tot beperkte voorbereiding nodig.

Dit programma is ook goed te combineren in het transitieprogramma Winning Teams en met Intervisie in Bedrijf.

Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in om de mogelijkheden te bespreken.

Mogelijke verdiepingsthema’s zijn:

 • Assertiviteit; ruimte nemen en grenzen stellen
 • Conflicten voorkomen door contact
 • Gedoe in de ordening en plek
 • Kernkwaliteiten en allergieën
 • Omgaan met druk en weerstand
 • Wat is mijn plek
 • Omgaan met afscheid, verlies en verandering
 • Bewust kiezen
 • Ongeschreven regels
 • Affectief vergaderen
 • Balans verbeteren tussen voelen, denken en doen

Een additionele module is tussen de 3 en 6 uur.

Optioneel: individuele begeleiding

Behalve teamdagen, bieden we ook persoonlijke coaching-trajecten of therapie. Persoonlijke en zakelijke ontwikkelingsvragen die uit deze teamdagen komen, kunnen worden besproken en uitgewerkt.