Communicatie in Bedrijf

Beter samenwerken door effectief communiceren

 1. Home
 2. |
 3. Ontwikkeling
 4. |
 5. Leiderschap in communicatie

01 COMMUNICATIE IN BEDRIJF

Samenwerken in een team start met helder communiceren

MissionMatters-ontwikkelingDe complimentenjunk, altijd op zoek naar bevestiging. De majoor, die doordramt. De besluiteloze, die moeite heeft met duidelijk zijn. De lakse, die nooit reageert op email. De denker, die juist alleen maar communiceert via email. De idealist, die overal kansen ziet. En de criticus, die altijd sceptisch is.

Herken je deze mensen in de teams? Ach, iedereen kent ze toch wel? En welk type ben jij? Belangrijke vragen in dit programma die we gaan onderzoeken is: hoe goed ken jij jezelf. En hoe goed weten anderen hoe jouw ideale manier van werken eruit ziet? Hoe pas je je stijl aan zodat je niet alleen gehoord maar ook begrepen wordt? Hoe voorkom je conflicten en stress, bij jezelf en bij anderen? 

Met ons programma leren de deelnemers de leiding te nemen in de eigen communicatie voorkeur. Daarnaast vergroten we tijdens ‘Leiderschap in communicatie’ wederzijds begrip en samenwerking.

02 RESULTAAT

Eerst jezelf begrijpen en dan begrepen worden

Authentieke medewerkers hebben zelfkennis en zoeken werk dat goed past bij hun eigen voorkeuren en stijl van werken. Daarnaast delegeren ze, of vragen ze hulp bij datgene wat anderen beter kunnen dan zij zelf.  Gesprekken waar de belangen groot zijn kunnen ze veilig houden en met respect naar de deelnemers. Conflicten en weerstand worden volwassen besproken. Dat is werkelijk het leiderschap in communicatie nemen.

Samenwerking wordt beter als de onderlinge communicatie effectiever wordt, en dat is te leren door te voelen, te weten en vooral in de praktijk te doen.

03 ONZE MANIER VAN WERKEN

 Met het programma ‘Communicatie in Bedrijf’ zetten we een praktische transitie in voor een groep mensen die in een team of project werken. Dit team begeleiden we gedurende 6 maanden tijdens hun werk om beter te gaan samenwerken. Dit bereiken we door zelfinzicht te vergroten en de communicatie onderling te verbeteren. We zetten de volgende combinatie in:

 • Intake met de opdrachtgever, en leidinggevende van het team
 • Analyse, diagnose vooraf: interviews en meelopen bij vergaderingen en teambijeenkomsten.
 • Persoonlijke rapportage voorkeuren met Myers-Briggs Type Indicator
 • 2 of 3 dagdelen training MBTI (zie tabblad).
 • Reflectie: meekijken bij vergaderingen en teambijeenkomsten en reflectie inbouwen op situaties
 • 3x intervisie met het team over samenwerkingsaspecten.
 • Optioneel: Individuele coaching om effectiever te werken en MBTI te vertalen naar de werkzaamheden.
 • Optioneel: aanvullende trainingen zoals bv feedback geven, time management, conflict hantering, sollicitatiegesprek- of verzuimgesprek voeren, leidinggeven, functioneren en beoordelen, feedback- en aanspreekcultuur bevorderen, slecht nieuws, assertiviteit, of persoonlijk leiderschap.

De deelnemers ervaren de effecten in de samenwerking tijdens het werk.

Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in om de mogelijkheden te bespreken.

Over Myers-Briggs Type Indicator

De kennis van MBTI en inzicht in persoonlijke voorkeuren helpt organisaties om teamsamenwerking te verbeteren, leiders te ontwikkelen, diversiteit te bevorderen en de meest complexe managementuitdagingen op te lossen. Dat is voor Mission Matters de reden dit instrument in te zetten op teams in transitie.

MBTI gaat over fundamentele voorkeuren op vier gebieden, die ook wel worden aangeduid als voorkeursschalen:

 1. Waarvan krijg je energie?
 2. Hoe neem je informatie op?
 3. Hoe neem je beslissingen?
 4. Hoe ga je om met de buitenwereld?

MBTI is een veel gebruikt instrument om meer duidelijkheid te krijgen over je persoonlijke voorkeuren. Zowel leidinggevenden als werknemers gebruiken de uitkomsten ervan om in een organisatie optimaal tot hun recht te komen. Door het herkennen van de persoonlijke communicatiestijlen bereiden we de deelnemers (teams) voor op effectievere communicatie. The Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) Stap I is gebaseerd op de persoonlijkheidstypetheorie van Carl Jung.

Verbeter je communicatie door begrip voor de communicatievoorkeuren van anderen. Eerst jezelf begrijpen, dan de ander begrijpen om te komen tot  begrepen worden.

Programma samenstelling: Dit programma heeft een aantal standaard componenten ter inspiratie.. Met de opdrachtgever wordt dit verder op maat ingericht.

Samenstelling: Op basis van het doel en de werkvormen bepalen we de groepsgrootte en het aantal facilitatoren en materialen, locatie etc.

Voorbereiding : Als voorbereiding ontvangen de deelnemers de MBTI-vragenlijst. De uitkomsten gebruiken we actief in de begeleiding waardoor het een bruikbaar instrument wordt voor meta-communicatie.

MBTI-training en -vragenlijst: in de offerte nemen we het type rapport op dat de deelnemers gaan ontvangen. We bepalen dit tarief op basis van aantal deelnemers, type rapport en trainingsmaterialen. De training kan eventueel ook online gegeven worden, al heeft dit niet de voorkeur. De teamsamenstelling en grootte voor de training zijn onbepaald. We gaan uit van maximaal 8 deelnemers op 1 MBTI-trainer. 

 

Coaching ondernemers

Voelend communiceren in Bedrijf

Bij iedere vorm van contact en communicatie speelt non-verbaal een rol. Teams functioneren beter en effectiever, als medewerkers beter leren waarnemen. Als ze op een goede manier leren benoemen wat er werkelijk en fysiek gebeurt. Zonder oordeel. Als affectief contact de normaalste zaak van de wereld wordt, verbetert de samenwerking en dus het resultaat.

Dit kan additioneel aan Communicatie in Bedrijf opgenomen worden, maar ook als apart programma worden ingericht.