mentor in Bedrijf

Professionals ontwikkelen professionals

 1. Home
 2. |
 3. Ontwikkeling
 4. |
 5. Mentor in Bedrijf

01 MENTOR in BEDRIJF

Ervaren vakmensen worden meester in het ontwikkelen van professionals

MissionMatters-ontwikkelingMeester – leerling constructie, een term uit Nederlandse gildes. Gildes waren bedoeld om kennis en ervaring te delen. Waar (nieuwe) leden een gedegen praktische opleiding kregen om van leerling via gezel uiteindelijk te kunnen eindigen als meester, vakman. 

Organisaties zijn net als gildes, en de ervaren vakmensen hierin de meesters. Het ontwikkelingsprogramma Mentor in Bedrijf is werken aan zelfkennis, professionele effectiviteit en bevlogen mentorschap. 

02 RESULTAAT

Ontwikkel jezelf, je collega en de organisatie

Ontwikkelen met elkaar versterkt de onderlinge band, het vermindert verloop en geeft plezier in het bedrijf.

Daar waar contact is met externe partijen zoals klanten, leveranciers en onderaannemers wil je dat ervaren medewerkers over relevant vakmanschap beschikken. De deelnemers zijn jouw ambassadeurs in de buitenwereld. Daarom werkt Mission Matters allereerst aan inspirerende en authentieke professionals, door zelfinzicht, taakinzicht en communicatievaardigheden. Jouw aanstaande mentoren zijn ook rolmodel.

Professionals werken effectief, en mentoren begeleiden professioneelDaarna leren we ze een leermeester te zijn voor de minder ervaren medewerkers in je organisatie. Door het tonen van kwetsbaarheid, en het vragen van hulp normaal te vinden, vergroten ze in de organisatie het oplossend vermogen. Ze doen het goede voor, voelen zichzelf mentor en zijn inspirerend. 

Omdat het een maatwerk in-company programma is, dragen we uit wat jouw organisatie belangrijk vindt. Hierdoor dragen de mentoren dit na dit programma ook actief uit, zowel extern als intern.

03 ONZE MANIER VAN WERKEN

Hoe ontwikkelen we de mentoren in jouw organisatie?

Het is een extensief programma, waardoor iedere deelnemer tussen de contactmomenten in de praktijk experimenteert en integreert. Ontwikkelen op dit niveau is de mix van voelen, weten en doen.

Mentor in Bedrijf,  kerndoelen in het programma zijn:

 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Professioneel werken
 • Mentorschap vaardigheden
 • Begeleiden van diverse collega’s naar hoger niveau
 • Leren van elkaar

Dit ontwikkelingsprogramma is voor 10 tot 12 ervaren, deskundige medewerkers die een groep van vakcollega´s (mag gaan) begeleiden op het werk. Het is zeer geschikt voor technici en praktijkmensen.

Groepsactiviteiten

 • 10 trainingen: 6 over professioneel werken, 4 over mentorschap. zie ook het tabblad onderwerpen. Dit is inclusief praktijkopdrachten vooraf en achteraf, DiSC assessment of MBTI-vragenlijst.
 • 4 keer intervisie
 • Optioneel: kennissessies

Individueel

 • Een intake om persoonlijke leerdoelen te formuleren, een buddy en een mentor te krijgen.
 • 3 x 1.5 uur individuele coaching
 • Een evaluatie met de mentor/manager voor de borging op de werkvloer.

Na een kennismaking en verkenning ontvangt u altijd een maatwerk-voorstel voor het opzetten en uitvoeren van dit ontwikkelprogramma. De componenten en inhoud van het programma worden in een co-creatie vastgesteld.

Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in om de mogelijkheden te bespreken.

In Mentor in Bedrijf werken we langs 2 lijnen: zowel professioneel als het mentorschap ontwikkelen

Een professional is iemand die zeer ervaren, bedreven en kundig is in wat hij doet; iemand die handelt of werkt zoals een Professional doet; Iemand die professioneel is en zijn rol in de organisatie vervult ten dienste van het organisatiedoel. De deelnemers begrijpen hoe leren werkt en waarderen anderen in dit leerproces. 

 • Zelfonderzoek: sta steviger met grondige zelfkennis.
 • Effectief werken: timemanagement, werk-leven balans
 • Intern- en extern communiceren: begrijpen, begrepen worden en daar invloed op hebben.
 • Persoonlijk Leiderschap: Cirkel van Invloed vergroten, principes en waarden, conflicten, cultuur
 • Effectiviteit op de werkvloer vergroten: werkprocessen verbeteren.

Een mentor is een meer ervaren persoon die, op basis van eigen kennis en ervaring, een minder ervaren persoon op een passende manier leert werken, adviseert en begeleidt. De mentor als gids, adviseur, leidsman, raadgever, raadsman.

 • Mentorschap basisvaardigheden: Coachen, Adviseren, instructies geven, competenties ontwikkelen, leren presenteren
 • Aanstekelijk mentorschap: Voorgaan in de gewenste beweging
 • Mentoren in de wereld: Inclusiviteit, diversiteit, generatiedynamiek
 • Mentorstatuut: visie op persoonlijk mentorschap.

Inrichten van het Mentor in Bedrijf programma voor jouw organisatie
Het programma typeert zich door maatwerk en een pragmatische benadering met een aantal standaard elementen: individuele coaching, training, intervisie en kennissessies. Samen met directie en/of HR wordt een programma samengesteld en ingericht voor het ontwikkelen van de deelnemers.

Wij gebruiken DISC of de MBTI-methode. Benoemen de programmaleiders, de interne en externe trainers voor kennisoverdracht, locatie etc. De organisatie zorgt voor de samenstelling waarin een basisveiligheid gewaarborgd is.

De ervaring leert dat dit programma 1 á 2 keer per jaar bij grotere organisaties wordt gestart. Hierdoor besteed je als organisatie structureel tijd aan mentor development.

Mentoring
We vragen, in principe, de leidinggevende van de deelnemers om mentor te zijn tijdens dit traject. Het traject wordt gestart met een driegesprek en afgesloten met een evaluatie.

individuele (mini)coaching
Belangrijk in het ontwikkelprogramma is coaching. De deelnemer ontwikkelt zich op persoonlijke doelstellingen. De coachee brengt zelf concrete situaties in n.a.v. de training, praktijksituaties of intervisie. 

Intervisie en training
Het is altijd goed om vakmensen met elkaar te laten leren in je organisatie. Dit doen we door het inzetten van intervisie in bedrijf. De intervisie duurt circa 3 uur.  In het tabblad onderwerpen zijn de thema’s uitgelegd.

Optioneel:
Interne Workshops:
Wij adviseren dat de organisatie ook zelf interne trainingen of informatieve workshops verzorgd. Denk hierbij aan thema’s op het gebied van HR, financiën, juridische aspecten, de bedrijfsstrategie, projecten managen, klantcontact of digitalisering. 

Het is ook mogelijk om aan de groep andere inpiratiesessies, trainingen of sprekers aan te bieden, afhankelijk van de leerbehoefte van de groep.  Dit nemen we dan op in het programma.

Enthousiast? Dan is het Mentor in Bedrijf echt iets voor uw organisatie.

Het was een hele ervaring met dieptepunten en ook vele hoogte punten, en dit mogen meemaken met toffe collega’s. Het start allemaal bij jezelf, jezelf kunnen openstellen is een start als mentor. Voor ons gaat het nu beginnen.

Danny

Beheertechnicus, Unica Building Services