management in ontwikkeling

 1. Home
 2. |
 3. Ontwikkeling
 4. |
 5. Management in ontwikkeling

01 MANAGEMENT IN ONTWIKKELING

Samen ontwikkelen vergroot de vakkennis en het oplossend vermogen

MissionMatters-ontwikkelingExecutives (managers, projectmanagers of product owners) zijn leidinggevend en ambitieus. Ze willen zich zowel persoonlijk als zakelijk ontwikkelen. Tijdens het management development programma werken 6-8 deelnemers in-company aan zelfontplooiing en professioneel leidinggeven. Ze gebruik daarbij ook de kennis, de opleiding, het netwerk en ervaring van andere managers in de organisatie.  Hierdoor bereikt iedereen in 6 tot 12 maanden meer voor de organisatie, dan wanneer ze individueel naar een managementopleiding gaan.

Aan de hand van intervisie in het bedrijf leren ze van de ervaringen van anderen en delen ze hun eigen ervaringen als manager. Elke manager wordt ook individueel gecoacht op eigen zakelijke, relationele en persoonlijke doelstellingen. De MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) wordt als tool ingezet zodat de managers een diepgaand inzicht in hun eigen persoonlijkheidsstijl en die van anderen verkrijgen. Naast deze vormen van groei, bieden wij optioneel ook nog relevante vakkennis of training aan in dit ontwikkelprogramma voor managers.

Het is een extensief programma, waardoor de deelnemer tussen de contactmomenten in de praktijk experimenteert en implementeert. Ontwikkelen op dit niveau is de mix van voelen, weten en doen. Het is geen quick fix.

02 RESULTAAT

Ontwikkel jezelf, je team, elkaar en de organisatie

Het is wenselijk dat managers op hun eigen authentieke wijze leiding geven. Je wilt dat ze innoveren en een eigen visie op hun team ontwikkelen. We werken aan zelfkennis, moed en relevant vakmanschap.

De managers krijgen kennis en inzicht in welke persoonlijke eigenschappen zorgen voor hun succes, en wat ze belemmerd.  Met behulp van een management opleidingsgids vergroten we het inzicht in het vak van manager. We staan stil bij de squeeze tussen directievraagstukken en teamuitdagingen. Mission Matters leert managers zelfverzekerd de leiding te nemen.

Door de intervisie bouwen we structureel aan een team van peers waar ze in de toekomst ook terecht kunnen voor vragen en advies. 

Ze krijgen steeds meer verantwoordelijkheden die opslokken, zowel zakelijk als privé. Op deze manier blijven ze groeien, werken ze in hun kracht en blijft het vak leuk. Dat is wat wij bedoelen met Managers Making Waves naar hun team en organisatie. 

Werken met ons?

We maken graag een afspraak voor een verkennend gesprek.

03 ONZE MANIER VAN WERKEN

Enthousiast? Dan is het Management in Ontwikkeling Programma echt iets voor uw organisatie.

Hoe ontwikkelen we de managers in jouw organisatie?

Dit ontwikkelingsprogramma voor managers is specifiek gericht op directeuren, middenmanagement, projectleiders en programmamanagers en beginnende leidinggevenden.

De componenten van het programma worden in een co-creatie vastgesteld.

Met HR: ontwikkelen we een ‘default ‘programma. Samenstelling van de groep doet HR.

Met de deelnemer: 10 x 1.5 uur individuele coaching voor managers inclusief een intake en evaluatie met de manager voor de borging op de werkvloer. Benoemen van de mentor.

Met de groep: 6 keer Intervisie in Bedrijf en 2 dagdelen MBTI-training over persoonlijke effectiviteit. Met 2 wildcards kunnen de deelnemers een vak-training inkopen.

Na een kennismaking en verkenning ontvangt u altijd een maatwerk-voorstel voor het opzetten en uitvoeren van dit ontwikkelprogramma. Neem contact op voor een afspraak.

In een ontwikkelingsprogramma voor managers en directie besteden we aandacht aan:

 • Zelfonderzoek: sta steviger met grondige zelfkennis.
 • De nieuwe functie: gedegen inzicht in wat de functie verlangt.
 • De organisatie: inzicht in de organisatie-dynamiek en welke krachtenvelden er spelen.
 • Het team: ontwikkel een teamvisie, welk doel en taak vervult het team, transformeer de bemensing met relevant vakmanschap.
 • Performance en structuur: wat voor soort leiderschap heeft jouw team nodig? Welke controlemechanismen en middelen zijn er nodig.
 • Teamcultuur: de ongeschreven regels expliciteren waardoor ze dienend zijn aan het doel, en teamsamenwerking.
 • De buitenwereld: een team heeft altijd te maken met externe stakeholders die invloed uitoefenen op het team. Cruciaal voor succes is grip hebben op wat daar speelt en de communicatie opzetten met stakeholders.

1. Inrichten van het Management in Ontwikkeling programma voor jouw organisatie
Het programma typeert zich door maatwerk en een pragmatische benadering met een aantal standaard elementen: individuele coaching, management advies, workshops, intervisie en training.

Samen met directie en HRM wordt een programma samengesteld voor het ontwikkelen van de deelnemers. We bepalen de benodigde elementen en stellen de benodigde organisatie-informatie samen. Bepalen welke ontwikkeltools de organisatie gebruikt. Wij gebruiken de MBTI vragenlijst. Benoemen van interne en externe trainers voor kennisoverdracht, locatie etc. HR zorgt voor de samenstelling van de peer-group waarin een basisveiligheid gewaarborgd is.

De ervaring leert dat dit programma 1 á 2 keer per jaar bij grotere organisaties wordt gestart. Hierdoor besteed je als organisatie structureel tijd aan management development.

2. Mentoring
We vragen, in principe, de leidinggevende van de deelnemer om mentor te zijn tijdens dit traject. Het traject wordt gestart met een driegesprek en afgesloten met een evaluatie.

4. Executive coaching
Belangrijk in het ontwikkelprogramma is individuele executive coaching. De manager ontwikkelt zich op persoonlijke doelstellingen gedurende circa 1 jaar. De coachee brengt zelf concrete situaties in. Dit is een extensief traject, waarbij de manager tussendoor gaat ervaren, gaat inrichten en integreren. 

5. Intervisie en training
Het is altijd goed om managers met elkaar te laten leren in je organisatie . Dit kan door het inzetten van intervisie in bedrijf. De intervisie duurt circa 3 uur. We starten om of om 9.30, 13.00 of 18.00 uur. De thema’s zijn gericht op persoonlijk ontwikkeling, leidinggeven en ter inspiratie.

MBTI-Training De deelnemers ontvangen een vragenlijst en een persoonlijk profiel rapport. In twee dagdelen leren we de groep de persoonlijke voorkeuren te herkennen en in te zetten in de relatie met anderen.

Interne Workshops: Wij adviseren dat de organisatie ook zelf interne trainingen of informatieve workshops verzorgd. Denk hierbij aan thema’s op het gebied van HR, financiën, juridische aspecten, de bedrijfsstrategie, projecten managen, klantcontact of digitalisering.

Wild Card: Het is ook mogelijk om aan de groep andere trainingen aan te bieden, afhankelijk van de leerbehoefte van de groep. Wij adviserenn de groep 2 ‘wild cards’ te geven voor 2x een dagdeel training op het gebied van kennis of vaardigheden. Te denken valt aan financiële grondslagen, management rapportages, conflicthantering, agile werken, deep democracy, etc. Hiervoor zet Mission Matters externe gespecialiseerde trainers in.