Organisatieadvies vanuit ondernemersperspectief

Relevant blijven: hoe doe je dat?

Organisaties hebben uiteindelijk allemaal dezelfde uitdaging: relevant blijven voor hun klanten. Digitalisering biedt nieuwe kansen om daarin te excelleren. Digitale transformatie is namelijk een structurele verandering in de manier waarop een organisatie waarde kan toevoegen aan haar klanten.

Hoe een organisatie technologie gebruikt (in processen als inkoop, verkoop en operations, voor en door medewerkers, in de waardeketen, in de interactie met klanten) is een ommekeer in het denken hierover. Kortom: digitale transformatie biedt nieuwe perspectieven.

Vanuit een ondernemersperspectief denken wij vanuit deze kansen en helpen organisaties al decennialang op het snijvlak van bedrijfsinnovatie, sociale en technologische innovatie. 

Missie

Organisaties hebben het geheime wapen voor duurzaam concurrentievoordeel al in huis: hun missie. De missie brengt de identiteit van de organisatie, drijfveren, gedeelde waarden en ambities samen.

De missie geeft richting aan het businessmodel en onderscheidend vermogen. En aan de werknemers. De kunst is het verbinden van de missie met de mogelijkheden van nu. Sommige organisaties moeten zich daarvoor opnieuw uitvinden, anderen kunnen direct gericht aan de slag.

Wij verstaan die kunst vanuit onze specialisaties:

Lees op de pagina’s hoe.

Ontwikkelprogramma’s digitale transformatie

Digitale transitie boardroom advies
Cultuurprogramma missie 2.0  
Managementstijl & de agile mindset
Co-creatie in de praktijk

Missie en strategie

Mission Matters helpt directies van dienstverlenende organisaties bij het structureel verbeteren van de bedrijfsresultaten door het bepalen van de missie en strategie.

Lees meer

Organisatie advies & Coaching

Organisatieadvies
Missie en strategie
Bedrijfscultuur, leiderschap en het nieuwe samenwerken
Verkoop verbeteren
Coaching
Coaching voor ondernemers
Coaching voor directeuren en directieteams
Coaching voor managers

Interessante artikelen