mission matters manifesto

  1. Home
  2. |
  3. Over ons
  4. |
  5. Mission Matters manifesto

01

Mission Matters!

Wij helpen mensen en bedrijven duurzaam succesvol te zijn, juist in een veranderende, grillige en complexe wereld. Wij werken binnen de zakelijke context van de missie, of de bronbestemming, van de organisatie. De route naar succes wordt bepaald door jouw persoonlijke missie, door wie je bent en wat je wilt bereiken.  

02

Kansen benutten

Alle organisaties hebben uiteindelijk dezelfde uitdaging: relevant blijven voor klanten. Medewerkers hierop uitdagen biedt nieuwe kansen om een voorwaartse beweging in te zetten en te excelleren. Wij denken vanuit die kansen en begeleiden organisaties daar waar (nieuwe) businessmodellen, processen en mensen bij elkaar komen.

03

Mensen maken de verandering

Als ingenieurs zijn we gefascineerd door de dynamiek van organisaties als ‘levend mechanisme’. Vanuit onze jarenlange bedrijfservaring weten we dat de mens daarbij de succesfactor is. Dat zie je terug in onze integrale aanpak, gericht op synergie tussen de harde en zachte kant, de boven- en onderstroom. We besteden altijd aandacht aan voelen, weten en doen. 

04

Denk groot, start klein, werk snel

Succes begint met een ambitieuze doelstelling. Wij maken ambities behapbaar en uitvoerbaar en werken daar slim naar toe. Een transitie is een concrete, structurele organisatieverandering met gezamenlijke doelen, eigenaarschap, uitdaging, heldere mijlpalen en korte stappen. Bij het ontwikkelen van mensen sluiten we aan bij de actuele ontwikkelbehoefte en bieden het aan op het best passende leertempo. Tempo is belangrijker dan haast. 

05

Iedere stap resultaat

Als ondernemers denken wij vanuit Return on Investments. Ons uitgangspunt is dat het resultaat van iedere stap iets moet opleveren, meetbaar of zichtbaar zijn. De route van succes is door iedere fase ‘het juiste’ te doen. Door de optimale mix te bieden van interventies die op elkaar inwerken èn elkaar versterken. Dit levert een fris, snel en doeltreffend proces en resultaat op. 

06

Met energie in beweging

Mensen ontwikkelen en processen innoveren betekent organisatieverandering. Wij zien weerstand, die vaak ontstaat bij veranderingen, als energie die beschikbaar kan komen. Wij zetten in op het creëren van positieve energie door te accepteren wat er is. Door te waarderen wat goed gaat en dit te versterken. Wat beter kan ook beter te gaan doen. Samen met en door uw medewerkers die kunnen én willen. Alleen dan nemen ze gemotiveerd eigenaarschap en komen ze in beweging.

07

Managers als sleutel voor succes

Wij omarmen de co-creatie met leidinggevenden in de organisatie. We verbinden onze inzichten en expertise met de talenten en kennis in het team. Mission Matters kijkt naar leidinggevenden als medewerkers die positieve invloed kunnen hebben op de cultuur, structuur en bestuur van de organisatie en daarmee op de continuiteit.

08

Wij doen waar we in geloven

Wij ontwikkelen onszelf ook continu, als mens en als organisatie. We kennen ook onze beperkingen. Als er bij onze klant een noodzakelijke stap gezet moet worden, en we kunnen het niet zelf, dan werken we samen met deskundige partners waardoor onze klanten blijven transformeren. Daar zijn we open en eerlijk over naar alle partijen.

Wil je meer weten wat we voor wie doen? Op onze homepage kan je hierover meer lezen.