cultuur is te managen

Beweging van binnenuit

  1. Home
  2. |
  3. Transitie
  4. |
  5. Cultuur is te managen

01 CULTUUR IS TE MANAGEN

Een goede bedrijfscultuur maakt je organisatie succesvoller

MissionMatters-transitieVoor organisaties die meer adaptief en innovatief willen worden, is cultuurverandering een van de meest uitdagende onderdelen van de transformatie. Hoe state-of-the-art je techniek en hoe briljant je strategieën ook zijn, het zijn mensen die een organisatie tot een succes maken.

Betrokkenheid, eigenaarschap, intrinsieke motivatie, gedeelde waarden… wie dit ‘soft’ in de oren klinkt moet zich realiseren dat de belangrijkste redenen van mislukte transities liggen op het menselijke vlak. Zonder de zachte kant te managen, geen harde resultaten.

In een top-down benadering zijn medewerkers vaak een sluitpost. In plaats van het vuur aan te wakkeren, roept de nieuwe strategie bijna altijd weerstand op. Verandering is lastig.

Het kan ook anders. Door te kijken naar medewerkers als human capital en daarmee de belangrijkste bron van jouw organisatie. Medewerkers maken het verschil voor een geweldige klantervaring en ze zijn daarbij tevens merkambassadeur.

02 RESULTAAT

Beweging van binnenuit: de mensen geloven in de missie

Het vraagt om leiderschap om een bedrijfscultuur zo op te bouwen dat medewerkers er in geloven. Samen nieuwe doelen bereiken en intrinsiek gemotiveerd zijn, vraagt om een andere manier te werken. Zo zal het management haar teamleiders, de teams en medewerkers begeleiden en opleiden. Een positieve en sterke cultuur trekt medewerkers aan die in de cultuur van je bedrijf geloven.

Mission Matters ondersteunt ondernemers, directies en managers bij deze cultuurvraagstukken. Vanuit onze decennialange ervaring en expertise op het gebied van cultuurverandering en leiderschap, en onze vaardigheid met nieuwe manieren van werken, in het bijzonder cocreatie en Agile werken.

Cultuur is de dynamiek van houding en gedrag in een organisatie of afdeling waar iedereen deel van uitmaakt. Dus ook het management. Sterker nog, als er ergens invloed op cultuur kan worden uitgeoefend, dan is dat bij de managers en het directieteam. Goed voorbeeld doet immers goed volgen. De invloed op de cultuur vanuit leidinggevende posities is groot. Grip op cultuur ontstaat van binnenuit en start bij het managementteam.

03 ONZE MANIER VAN WERKEN

Bijna niets werkt zo goed top-down als het goede voorbeeld geven. Mission Matters biedt de directie een kort maar krachtig programma om een sterke en positieve bedrijfscultuur te ontwerpen en managen ter ondersteuning van de strategie. 

Cultuur is niet ongrijpbaar. Je gaat duidelijk krijgen ‘zo doen wij het hier (niet)’. Met het 3 daagse transitieprogramma ‘cultuurmanagement’ geven wij je het stuur in handen.

Cultuurmanagement: programma in 3 dagen

Samenstelling: Dit programma van Mission Matters richt zich op de directie. Wij nemen een spiegel mee om te laten zien hoe je als leidinggevende invloed hebt op cultuur. Waar is de cultuur productief, dan wel contraproductief, en wat zijn de mogelijkheden om de gewenste cultuur te bereiken? Met het programma Cultuurmanagement in 3 dagen geven wij jullie het stuur in handen.

Inzet: Als voorbereiding hebben we een uitgebreide intake-gesprek met de directievoorzitter. de directie heeft hun visie en strategie helder voor ogen. Onze adviseurs lopen kort rond op de werkvloer, eventueel aangevuld met een paar korte interviews.

Het programma zelf duurt 3 dagen, maar wel met een doorlooptijd van 2 tot 3 maanden. We doen dit bij voorkeur op de eigen bedrijfslocatie, daar gaan we samen ‘aan het werk’.  Na iedere dag hebben we een korte nabespreking met de directievoorzitter.

Het directieteam of MT dient open te staan voor zelfreflectie als basisvoorwaarden. De groepssamenstelling dient een basisveiligheid te waarborgen. We gaan altijd uit 2 facilitatoren.

Programma in 3 dagen

  1. We gaan onder meer in op de organisatiegeschiedenis, kernwaarden, rituelen, helden, verhalen en symbolen.
  2. Wij werken samen naar een realistisch beeld van de huidige èn de gewenste cultuur.
  3. Daarna volgt een concreet, teamgebonden plan om de gewenste cultuur, praktisch en van binnenuit, neer te zetten en te managen.

Vanuit onze jarenlange ervaring kunnen we zeggen dat het managen van cultuur meer een kwestie is van prioriteit dan van geïnvesteerde tijd.  Wilt u hiermee aan de slag, dan bespreken we gezamenlijk de wensen en mogelijkheden en maken wij een maatwerk voorstel. 

Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in om de mogelijkheden te bespreken.

waarom een 3-daags cultuurmanagement programma?

We starten bij het veel voorkomende ‘dat is nu eenmaal onze cultuur, zo doen we dat hier’ naar ‘nu hebben we de sleutel in handen om vooruit te komen, dit hadden we veel eerder moeten hebben’.
Managementteams hebben hun visie en strategie helder voor ogen. Daarna is er vaak een sterke behoefte aan verandering in houding en gedrag om deze doelen te bereiken. Zij zullen baat hebben bij de toegevoegde waarde van dit programma. Met name die leidinggevende die zelf de verandering willen zijn die ze voor ogen hebben.

Bijna niets werkt zo goed top-down als het goede voorbeeld.

Cultuur gaat over ongeschreven regels

Cultuur betekent enorm veel. Het definieert de houding en het gedrag van de organisatie. Het beschrijft de ongeschreven regels hoe mensen geacht worden te handelen. Die handelswijze zou bij iedereen bekend moeten zijn, maar wordt vaak op verschillende wijzen geïnterpreteerd en nageleefd. Bovendien is er in de organisatie een stille kracht, de onderstroom, die gedrag afdwingt. Waar bevindt zich deze motor en hoe ga je er mee om?

Was het niet Peter Drucker die zei:

“Culture eats strategy for breakfast.”

Al is je strategie nog zo doorwrocht en slim bedacht, de bedrijfscultuur is altijd dominant. Zij komt voort uit de resultaten van voorgaande strategieën en de organisatie geschiedenis. Cultuur wordt vaak gezien als een hardnekkig gedrocht dat in de haarvaten van de organisatie is doorgesijpeld.

Waar beginnen we aan?

De meeste leiders schrikt het af omdat het volgens de geldende theorie minstens 7 jaar duurt om het schip dat bedrijfscultuur heet te keren. Om die reden is het een opgave waar een organisatie vaak liever geen prioriteit aan geeft. En dus laten ze het voor wat het is…

Die 7 jaar klopt als ‘cultuurmanagement’ wordt weggezet in een projectgroep of een beleidscommissie. Die groep gaat zich dan buigen over interventies om te komen tot meer ondernemerschap, meer klantvriendelijkheid, of wat de wens ook is. Op deze manier kost het inderdaad jaren om een zichtbare kentering tot stand te brengen.

Wij geloven in beweging van binnenuit

Wij geloven echter dat cultuur de dynamiek is van houding en gedrag in een organisatie of afdeling waar iedereen deel van uitmaakt. Dus ook het management. Sterker nog, als er ergens invloed op cultuur kan worden uitgeoefend, dan is dat bij de managers en het directieteam. Zij hebben de voorbeeldfunctie en zouden dat ook moeten hebben. Goed voorbeeld doet immers goed volgen. De invloed op de cultuur vanuit leidinggevende posities is groot. Grip op cultuur ontstaat van binnenuit en start bij het managementteam.

Een positieve en sterke cultuur trekt ook medewerkers aan die in de cultuur van je bedrijf geloven. De medewerkers zijn intrinsiek gemotiveerd, ze willen zich vanuit een vrije keuze goed gedragen. Op die manier kan cultuur de motor zijn bij realisatie van de strategie, verbetering van klantgerichtheid, het ontstaan van creativiteit en verbetering van de werkhouding in samenwerking en/of veiligheid.

Wij weten hoe een organisatiecultuur is te managen om bovenstaande te realiseren en hebben er daarom slechts een kort en doelmatig programma voor. Het begint bij de directie…