organisatie transformeren met directie

Innoveren in plaats van beheren

  1. Home
  2. |
  3. Transitie
  4. |
  5. Transformeren met directie

01 TRANSFORMEREN MET DIRECTIE

Wil je echt veranderen, geef innovatie prioriteit 

MissionMatters-transitieInnovatie biedt grenzeloze mogelijkheden en maakt ongekende krachten los bij organisaties. Mission Matters wil innovatie een plek geven in de dagelijkse agenda van de directie. Het accent ligt op de transformatie van de organisatie. 

In een traject van organisatietransformatie zijn managementsturing, processen en middelen, organisatiecultuur, klantbinding, digitalisering en operationele excellentie onderdelen die innovatiekansen bieden. 

In twaalf maanden gaat de directie zelf actief in sprints werken volgens de agile/scrum methode. Voor hen betekent dit circa 1 dag in de week innovatie in de directie-agenda opnemen en werken aan innovatieve onderwerpen van telkens een maand. De leercurve start steil met een intensieve aanpak. Als het ritme een heartbeat wordt en er gewenning optreedt met het werken aan innovatie, doen wij (Mission Matters) een stapje terug en gaat de directie meer zelf doen.

02 RESULTAAT

Een dag in de week aan de slag

Directieteams besteden vaak te weinig tijd aan organisatieverbetering en innovatie  De dagelijkse organisatie rompslomp eist alle aandacht. Wil je als organisatie echt veranderen dan zul je organisatie transformatie en innovatie prioriteit moeten geven in de directiekamer. Dit betekent dat werken aan innovatie een plek tijdens werktijd krijgt. We bieden een aanpak om te gaan innoveren in plaats van beheren. 

Dit programma is voor directieteams die de ambitie hebben om de onderneming een fundamentele stap voorwaarts te zetten.

03 ONZE MANIER VAN WERKEN

Kenmerkend voor onze opvatting over hoe je bedrijven organiseert en onze werkwijze is te vinden in ons manifesto. Dus een concreet plan maken, wat onmiddellijk gevolgd door de eerste concrete implementatiestappen. Geplande resultaten gaan we behalen, waarbij tempo belangrijker is dan haast. 

Hoe transformeer je jouw organisatie?

Creatie fase: We maken een roadmap voor (digitale) transformatie. Dit is het toekomstbeeld als overzichtelijk en realistisch inspirerend concept. 

In 11 sprints doelen halen Transformatie is geen project, maar een vast onderdeel van je managementproces. We kijken pragmatisch waar de directie mee aan het werk kan. De directeur wordt de opdrachtgever aan de organisatie. We realiseren het concept met toegewijde sprint-teams in 12 sprints van 1 maand gedurende een jaar.  

Begeleiding directieleden Parallel aan het transformatie programma krijgen de directieleden coaching en verbinden we ze door gezamenlijke sessies. Zo ontstaat een optimaal proces waarbij de directie gaat samenwerken en innovatie een serieus agendapunt wordt.

Na een kennismaking en verkenning ontvangt u altijd een maatwerk-voorstel.

Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in om de mogelijkheden te bespreken.

Een transformatie roadmap

Betrokkennen

Uitgangpunt is dat de directie circa 1 dag per week besteed aan het programma. Zo ontstaat een optimaal proces waarbij de directie gaat samenwerken en innovatie een serieus agendapunt wordt. 

Per sprint wordt ervoor gezorgd dat het relevante scrum team het eigenaarschap pakt voor de te realiseren resultaten en zich verantwoordelijk voelt de ‘stories’ tijdig te realiseren. Deze aanpak creëert enthousiasme en houdt het gestelde doel actueel.

maand 1: creatiefase

We starten de creatiefase samen met de directie. Dit is de bewustwording en een aanpak om te gaan innoveren in plaats van beheren. Beheren is het bespreken van de financiële rapportage van afgelopen maand, of de bila’s met medewerkers. Dat is de dagelijkse gang van zaken en het beheer van de toko. Innoveren gaat over overmorgen, over toegevoegde waarde blijven bieden voor klanten.

Dit is de eerste sprint. Mission Matters voert een korte inventarisatie fase uit. We maken met elkaar in 3 dagen een roadmap voor de gewenste transformatie. Dit is het toekomstbeeld als overzichtelijk en realistisch inspirerend concept.
De vierde dag maken we de keuzes voor de eerste drie sprints. We benoemen de kansen en maken het concreet. Daarna formeren we teams om de eerste sprint uit te voeren.

Maand 2 -12: In sprints doelen halen
Directie weet vaak niet waar ze de tijd voor innovatie vandaan moeten halen. Digitale transformatie is echter geen project, maar een onderdeel van je managementproces. We kijken pragmatisch waar de directie mee aan het werk kan. De directeur wordt de opdrachtgever aan de organisatie.

Iedere sprint wordt afgesloten met een evaluatie van de resultaten (de demo) en een bezinning over de gevolgde werkwijze (de retro). Gevolgd door de concretisering van de volgende sprint.

Tussenevaluatie
Iedere 3 maanden organiseren we een tussenevaluatie. Waar nodig sturen we bij op de gestelde transformatiedoelen en de haalbaarheid van de roadmap.

Begeleiding directieleden
Parallel aan het transformatie programma krijgen de directieleden coaching en verbinden we ze door gezamenlijke sessies. Zo ontstaat een optimaal proces waarbij de directie gaat samenwerken en innovatie een serieus agendapunt wordt.

Heidag: Leiding geven aan innovatie is iets anders dan managementontwikkeling. Halverwege het programma, na enkele digitale transformatiesprints, plannen we een heidag over inspirerend, authentiek leiderschap.

Werkwijze
Kenmerkend voor onze opvatting over hoe je bedrijven organiseert en onze werkwijze is te vinden in ons ‘manifesto’. Dus structureel plannen maken en onmiddellijk gevolgd door de eerste concrete implementatiestappen en de geplande resultaten behalen.

Duur
Het programma heeft een looptijd van een jaar.