Teams zijn binnen een organisatie verantwoordelijk voor de primaire processen van de organisatie. Ze zijn dienend aan de missie en strategie van een organisatie en onderhevig aan veranderingen. Ze zijn het visitekaartje naar klanten en leveranciers. Ze behoren goed te functioneren.

Wat zijn Winning Teams?

WinningTeams hebben relevant vakmanschap en werken creatief samen vanuit ieders talent. Er is in een Winning Team ruimte voor ieders eigenheid. Een Winning Team benut de juiste mensen, processen en digitalisering. Het Winning Team is relevant voor de continuïteit van de organisatie. Ze zijn van nut en voegen waarde toe aan organisatie met haar missie. Ze hebben effectieve processen (doen de dingen goed) met mensen met relevant vakmanschap en de juiste (digitale) middelen.

Programma Winning Teams

Dit transformatieprogramma ondersteunt een verander- en ontwikkelingsproces op teamniveau. De aanpak is standaard, de inhoudelijke invulling maatwerk. Het is de overtuiging van Mission Matters dat cultuur, structuur en bestuur in balans moeten zijn. Vanuit deze optiek kijken we wat ‘de best passende’ invulling is voor de vraag, het probleem, de uitdaging, ontwikkelvraag of de behoefte aan reflectie van het team en haar leider.
Dit programma heeft projectmatige (Agile/scrum) elementen: het is concreet, heeft doelstellingen, deelnemers, maximale commitment van leidinggevende en een helder budget en tijdspad.
De inhoudelijke aanpak richt zich op de werkelijke ontwikkeling van mens en organisatie in periodes van een maand, in Agile termen een sprint. Doorgaans loopt een team het programma in circa 1 jaar. In het begin begeleiden we intensief en later meer extensief.

De programma elementen

Koers

We starten altijd met de teammanager en stellen met hem/haar vast wat de transformatiewens is: van de huidige situatie naar de gewenste situatie. Wij begeleiden de manager van het team gedurende dit programma om koers te houden.

Transformatieplan realiseren

We gaan kort meelopen en doen interviews met het team. Het accent ligt op de communicatie- en procesanalyse en (digitale) verbetermogelijkheden. Hierbij gebruiken we een team quickscan. Het resultaat is een verificatie met het team van de huidige situatie: wat gaat goed en wat kan beter. Daarbij ontwerpen we een transformatie-plan.

Dit plan voeren we uit met een Agile/scrum aanpak in 12 sprints van 1 maand gedurende een jaar. Kenmerkend voor Scrum is dat iedere sprint een bruikbaar resultaat voor de organisatie oplevert. De activiteiten worden per sprint bepaald en opgeleverd. Onze rol is procesmatig. De inhoudelijke taken voeren de eigen medewerkers uit. Resultaten zijn snel zichtbaar en dat motiveert!

Heisessies

We doen gedurende het transformatieprogramma drie heisessies van een dag:

  1. De kick-off, de start die we samen met het team en management. We maken de koppeling met de missie, teamvisie en teamtaken en de koers.
  2. Tijdens een tussenevaluatie kijken we kritisch naar de behaalde mijlpalen, de samenwerking in het team en proberen we eventuele weerstand of onvolkomenheden op te lossen.
  3. Dit is een eindfeestje met iedereen, waarin we verbeteringen vieren èn de veranderingen borgen.

Communicatie, begrip en samenwerken

Onderling verbeteren van duidelijkheid. Een MBTI-training in drie dagdelen. Hiermee vergroot het team zelfinzicht, respect en onderlinge communicatie. Dit programmaonderdeel plannen we tijdens het eerste halfjaar.

Trainingvan kennis en vaardigheden

Je geeft het team een wildcard voor twee of drie dagdelen. In te vullen met het trainen van vaardigheden en het vergroten van kennis door lezingen, workshops, docenten etc. De onderwerpen worden door het team zelf ingevuld. Dit programmaonderdeel plannen we het tweede halfjaar.

Intervisie (optioneel)

Luisteren en begrijpen door intervisie met het team. Met de teamleden hebben we het in 6 x 3 uur over klanten, digitalisering, cultuur, samenwerking, verandermanagement. Maar ook over taken, rollen en communicatie. Deze thema’s zijn altijd maatwerk gericht op de behoefte van het team.

Persoonlijke transformatie (optioneel)

Mission Matters biedt individuele coaching van medewerkers aan met als doel om het persoonlijk functioneren te verbeteren en de teamleden verder te ontwikkelen. Deze optie is afhankelijk van thema’s die we tegenkomen en de coachbereidheid van de deelnemers.

Aan de slag

Kenmerkend voor onze opvatting over hoe je bedrijven organiseert en onze werkwijze is te vinden in ons manifesto. Transformeren is altijd maatwerk.
Wil je dit transformatieprogramma voor jouw team(s)? In dat geval bespreken we gezamenlijk de wensen en mogelijkheden en ontvang je een maatwerk voorstel. Neem contact op via de contactpagina.