1. Home
  2. |
  3. Blog
  4. |
  5. Welke belofte doe je...

Welke belofte doe je naar jezelf? Wanneer toon jij karakter? Covey 2: Principes

door | 28 februari 2017

Dit blog gaat over principes. Wat zijn het? Zelfgekozen grondbeginselen over wie je wilt zijn. Ze zijn de basis voor hoe je wilt leven, risico's en succes. Het tweede blog in de Covey reeks.
Blog 2 Principes Covey

Blog 2 – Stephen R. Covey Reeks over principes

Welke belofte doe je naar jezelf? Wanneer toon jij karakter? Steven Covey beschrijft 7 eigenschappen voor ‘highly effective people’. Dit is het 2e blog in mijn Covey Reeks, Het is de 2e proloog en gaat over principes.

Vrijheid in Berlijn

Ik was vorige week een paar dagen naar Berlijn met mijn lief. Even de tijd voor elkaar en nieuwsgierig naar de stad met zo’n recent bizar verleden. Een muur die tot 1989 de stad scheidde tussen Oost- en West-Duitsland en gezinnen uit elkaar haalde. Een no-man zone verdeelde rijk en arm, vrijheid en communisme. Ook was Berlijn het centrum van Nazi-Duitsland, waar de stad sinds ’45 nog van aan het herstellen is. Vrijheid… dat wordt daar ineens wel heel erg tastbaar en concreet.

Voor mij is vrijheid heel belangrijk. Niet mijn vrijheid ten koste van anderen, maar vrijheid om mijn eigen gevoelde en gewogen keuzes te mogen maken. De vrijheid om te kiezen iets niet te doen ten behoeve van een ander, of juist iets wel te doen.

Principes

Dit blog gaat over principes. het is een veelgebruikt woord maar wat zijn eigenlijk principes?

Principes zijn zelfgekozen grondbeginselen over wie je wilt zijn. Ze vormen de basis voor hoe je wilt leven. Principiële mensen zijn niet van hun stuk te krijgen. Steven Covey stelt dat principes, die universeel gesteld zijn en appelleren aan je ‘zijn’ de basis vormen voor succesvol gedrag.

In mijn eigen woorden: principes kan je voelen en beredeneren. Vanuit deze principes maak je je eigen gevoelde keuzes waar je ook verantwoording voor wilt nemen, zelfs als je de consequenties niet kunt overzien. Dat laatste vind ik het meest interessant. Dit maakt soms onzeker. Het vergt moed om dit uit te proberen.

Welke principes zijn er?

Covey benoemt in zijn boek enkele van deze universele principes:

Integriteit, nederigheid, trouw, gematigdheid, moed, rechtvaardigheid, geduld, ijver, eenvoud, eerlijkheid, redelijkheid, menselijke waardigheid, kwaliteit, bescheidenheid, de gulden regel, etc. Die laatste zocht ik even op en is zoveel als ‘behandel de ander, zoals je zelf behandeld wilt worden’.

Vraagje aan jou? Heb jij een van deze principes hoog in het vaandel staan?
Voor de oorlog waren dit deugden waar nadruk op gelegd werd. Het hebben van karakter was belangrijk. Als je kijkt naar deze principes hebben ze te maken met een wezenlijk deel van jezelf met betrekking tot anderen. In je eentje bescheiden zijn, doet niet zoveel. Maar bescheiden zijn bij een buffet zorgt ervoor dat anderen ook nog wat te kiezen hebben. Jouw principes staan aan de basis van een principiële levenshouding en daar naar leven creëert succes en invloed.

Na de tweede wereldoorlog werd een meer pragmatische levenshouding populairder. Deze is niet gericht op ‘goed zijn’ maar ‘goed doen, snel, aanpakken’. Niet zelden gericht op individuele ontplooiing, zelfverrijking en aanzien. Pragmatisch inhoud geven aan je eigen leven, zoals een mindfulness cursus doen of een 30-dagen challenge. Ik ken er weinig met blijvende resultaten. Alsof het moeizame groeiproces uit de weg wordt gegaan.

Het verschil tussen -ik ben- en -ik heb-

Covey maakt een verschil tussen ‘zijn’ en ‘hebben’. In latere blogs ga ik hier dieper op in. Principiële mensen handelen vanuit wie ze willen zijn en waar ze voor staan. Niet wat ze (willen) hebben, zoals status, prestige, vaardigheden.

Er zijn wel risico’s verbonden aan principes. Soms verlies je zaken en mensen als je leeft vanuit zijn-principes. Gandhi bijvoorbeeld. Hij heeft een paar keer enorme honger en gevangenisstraf gehad omdat hij stond voor onafhankelijkheid, gelijkheid, geweldloosheid en rechtvaardigheid. Door het verlies van eten te aanvaarden nam hij het risico op succes op zijn principes. Een mooi voorbeeld van het onbegrip in zijn omgeving:

Lord Irwin: “Met alle respect, meneer Gandhi, zonder Brits bestuur vervalt dit land tot chaos.”
Gandhi: “Meneer Irwin, ik vraag u te aanvaarden dat er geen volk op aarde is dat niet de voorkeur geeft aan zijn eigen slechte regering boven een goede regering van een buitenlandse macht.”

In dit kader is Gandhi’s uitspraak ook toepasselijk: “De wereld biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht

Mijn principe is vrijheid

Een van mijn principes is vrijheid en die verwarde ik vroeger met onafhankelijkheid. Door deze onafhankelijkheid te koppelen aan ‘financieel onafhankelijk’ werd het een ‘hebben’… Ik heb geld, dus ben onafhankelijk. Een pragmatische levenshouding, geen principiele.

De afgelopen jaren heb ik keuzes gemaakt zonder geld-doel: ik heb geleerd, geïnvesteerd en ben proactief geweest. Ik wil mijzelf en anderen laten groeien en verbinden met hun omgeving. Vanuit deze zijns-principes kan ik bijdragen als coach. Hierdoor sta ik vrijer in het maken van keuzes en het nemen van risico’s. Natuurlijk is geld een belangrijk middel voor een leuk leven, maar ik ben er tegenwoordig emotioneel minder mee verbonden. Geld is nu een resultante geworden in plaats van een hebben-doel en dat werkt bevrijdend.

Wat zijn jouw belangrijkste principes? Welke belofte doe je naar jezelf? Wanneer toon jij karakter? Covey geeft aan dat als onze paradigma’s uit blog 1 (hoe je naar de wereld kijkt) in overeenstemming zijn met onze principes (wie je wil zijn of al bent) we beter functioneren.

In mijn volgende blog zal ik de 7 eigenschappen van effectief leiderschap inleiden. Deze 7 zijn gebaseerd op principes en paradigma’s die inhoud geven aan ons bestaan.

MENSEN TRANSFORMEREN ORGANISATIES

Meer informatie over onze diensten transitie, ontwikkeling of coaching? We plannen graag een afspraak.

Social Media

Wij posten met regelmaat updates en artikelen op social media kanalen. Wil je ons volgen?

Meer blogs

Je bent genoeg

Je bent genoeg

Leidinggeven vanuit wie je bent, is dus ook accepteren wie je niet bent. Een gedicht van Niels Zwakhals.

Leidinggeven zonder stress

Leidinggeven zonder stress

Angelique Schrama is geïnterviewd door Mieke Maat. Zij is werkzaam als gespecialiseerd stress en burn-out coach. Ze interviewde haar over dit onderwerp in relatie tot managers.