Familiefeiten en je eigen levensloop

“Vaak zijn mensen al heel lang in zichzelf op zoek naar oplossingen voor hun persoonlijke of zakelijke vraagstukken. Maar omdat ons familiesysteem zo’n grote invloed heeft op ons leven en ons zijn, liggen veel antwoorden niet binnen onszelf, maar in het familiesysteem. De manier van (over)leven van onze voorouders is vaak de bron van patronen die je nu als knellend ervaart. Het kan een enorme eyeopener zijn en een bevrijdende energie geven wanneer je onbewuste patronen kunt herkennen en kunt plaatsen.” dit komt af van het Bert Hellinger instituut. Bert is de grondlegger van systemisch werk in Nederland.

Het is interessant om je eigen familiefeiten en verstrikkingen te begrijpen want ze zeggen veel over wie jij bent, hoe je denkt of doet. Vroeger werden deze familieverhalen bij de open haard verteld, maar helaas gaan veel van deze gesprekken daar tegenwoordig niet meer over. Wij dagen je uit om je familie te begrijpen, de feiten op te zoeken, en deze te halen bij de levende familieleden of bekenden of in (online) archieven.

Door je familiefeiten inzichtelijk te maken en patronen te onzoeken kom je meer over jezelf te weten. Dit gebruiken we in een persoonlijk coachingtraject.

Familiestamboom van Gezin van Herkomst

Een stamboom biedt feitelijk inzicht in gezinnen en families. Wie zijn de vaders en moeders, wie zijn de kinderen. Wie is wanneer geboren of wanneer overleden. Dit is een soms een beetje zoeken, maar er is online veel te vinden over (bijna) alle families in de wereld. Dit mede door een grote groep genealogie hobbyisten, en het levenswerk van de mormonen. Zie onderaan enkele links.

Je start het genogram altijd met de formele stamboom. Voor coaching is het vaak voldoende om terug te gaan tot en met de opa’s en oma’s. Een vierkantje is een man (links), een rondje een vrouw (rechts). De oudste staat links, de jongste rechts. Noteer, waar mogelijk, data van geboorte of overlijden en plaats. Wat zijn jouw persoonlijke feiten. Hoe ziet jouw gezin en je gezin van herkomst eruit, inclusief grootouders. Eventuele schoonfamilie kan je buiten beschouwing laten, het gaat om jouw familielijn.

simpel genogram

Stamboom maken op basis van feiten

 1. Grootouders: Wanneer zijn ze getrouwd? Zijn ze eerder getrouwd geweest, zo ja, zijn daar kinderen in geboren? Waar in de kinderrij staan je grootouders? Hoeveel kinderen hebben zij en wanneer zijn die geboren en/of overleden?
 2. Jouw gezin van herkomst: Waar in de kinderrij staan je ouders? Wanneer zijn ze getrouwd en wellicht gescheiden? Heb je stief- pleeg- of adoptieouders? Heb je zelf broers en zussen, welke plek zit jij in de kinderrij?
 3. Gezin van keuze Heb je een partner? Ben je eerder getrouwd geweest? Heb je kinderen?

Dit zijn feiten die je ook op internet kunt vinden (zie bronnen hieronder). Schrijf relevante feiten bij de personen zoals geboorte en sterfjaar. Neem hierbij ook miskramen, doodgeboren kinderen, of kort levende kinderen hierin op.

Hieronder kun je een template gebruiken, maar ik raad ook gewoon een wit A3 vel aan met een potlood en gum.

Stamboom en genogram maken en gebruik van symbolen

Bekende volgende symbolen worden gebruikt bij de notatie van een stamboom en genogram. Pas als je de feitelijke stamboom hebt, start je met het onderzoeken van je genogram

.

Genogram maken met onderzoeksvragen

Met een genogram schrijf, en teken, je de andersoortige feiten van je familie in de stamboom. 
Je start met de onderlinge relaties: Wat zijn is de kwaliteit van de relatie tussen de familieleden uit je stamboom? Gebruik hier ook andere kleuren voor, bv groen (goed), rood (ingewikkeld) of blauw (neutraal, onbekend).

Zowel het genogram, als aanvullende informatie over bijzondere gebeurtenissen of situaties in het familiesysteem, maakt het beeld meer compleet. Beschrijf ook wat de oorzaak is van de relatiekwaliteit. Hieronder zie je wat voorbeelden.

Denk hierbij aan verstoorde ouder-kind of broer-zus relaties, ziektes, regio oorsprong, religie en ruzies. Maar ook verborgen of verboden liefdes. Zijn er familieleden vertrokken of uitgesloten?

Houd het wel overzichtelijk, er zit een risico in tot overcompleet te willen zijn.

Genogram

Genogram onderzoeksvragen

Onderstaande vragen kunnen een eerste zicht geven op eventuele onderliggende dynamieken.
Onderzoek in jouw familie (en ga minimaal 2 generaties terug) de volgende familiefeiten, zonder (moreel) oordeel:

 • Hoe hebben partners elkaar leren kennen? Waren ze elkaars grote liefde? Zijn er eerdere (onbeantwoorde, onmogelijke) liefdes geweest. Zijn er afgebroken verlovingen, grote liefdes die niet tot een huwelijk hebben geleid? Beantwoord dit voor je grootouders, je ouders en jezelf.
 • Zijn de partners in de familie geaccepteerd?
 • Wie zijn er al overleden (kruisje) en waaraan?
 • Hebben er abortussen plaatsgevonden? Is er sprake van gewenste maar ongeboren kinderen?
 • Wie was of waren het buitenbeentje van het gezin?
 • Zijn er feiten tussen broers en zussen in de 3 generaties?
 • Zijn er bekende verstrikkingen tussen mensen?
 • Is er sprake of vermoeden van incest?
 • Zijn er buitengesloten familieleden?
 • Emigratie of geëmigreerde familieleden?
 • Adoptie, buitenechtelijke kinderen?
 • Psychiatrische stoornissen (suïcide, depressie)?
 • Dood door schuld (moord)?
 • Oorlogsverleden meegemaakt? Zowel collaboratie als verzet, of gevechtssituaties?
 • Uit welke regio komen de famileden? wat is er kenmerkend aan?
 • Is er sprake van een familiegeheim?
 • Is er sprake van een zwaar lot, voor wie?
 • Is er sprake van terugkerende dynamiek of emoties?

Levenslijn tekenen

Wat is jouw persoonlijke levensgeschiedenis? Start met je eigen levenslijn te tekenen. Als je wilt kan je meerdere perspectieven op je leven maken, bijvoorbeeld een persoonlijke gezin, een zakelijke en een gezondheidslijn.

 • Neem een groot vel (a3) voor je en teken, in de landscape modus, in het midden een horizontale lijn. Links zet je je geboortedatum, rechts de datum van vandaag.
 • Neem je leven in gedachten in je op, doe je ogen even dicht en haal diep adem.
  Je mag jezelf centraal zetten, en alles wat jij in leven hebt meegemaakt voor waarheid aannemen.
 • Zet je punt van je pen op ‘mijn geboortedatum’ en ga in gedachten over de lijn heen.
  – Is er een neutrale periode, dan volg je de horizontale lijn.
  – Bij een hoogtepunt in je leven dan ga je omhoog.
  – Bij een dieptepunt in je leven ga dan naar beneden, onder de horizontale lijn.

  werk intuïtief tot je bij ‘vandaag’ bent aangekomen.
 • Analyseer je eigen tekening.
  • Beschrijf je hoogte en dieptepunten die je bent tegengekomen.
  • Wat heb je er van geleerd? Welke vaardigheden heb je in (moeten) zetten?
  • Zijn er thema’s en patronen te ontdekken? Zijn er familiethema’s?
  • heb je jezelf bepaalde beloftes gedaan op bepaalde momenten? Zijn deze nog nuttig vandaag de dag?
 • Om een goed beeld van je eigen persoonlijke verhaal te krijgen nodig ik je uit om een biografie te schrijven, Start met schrijven en volg al je gedachten. Het hoeft niet ‘logisch’ te zijn, je schrijft dit voor jezelf.

Tips en bronnen

Mission Matters Helpt bij genogram

Heb je behoefte om bovenstaande met een coach verder uit te werken of te bespreken? Maak gerust een afspraak voor een coachtraject.