Familiefeiten

Het is interessant om tijdens een coachtraject je eigen familiefeiten en verstrikkingen te begrijpen want ze zeggen veel over wie jij bent. Vroeger werden deze verhalen bij de open haard verteld, maar helaas gaan veel van deze gesprekken daar tegenwoordig niet meer over. Wij dagen je uit om je familie te begrijpen, de feiten op te zoeken, en deze te halen bij de levende familieleden of bekenden of in (online) archieven.

Familiestamboom

Feitelijk biedt een stamboom inzicht in gezinnen en families. Wie zijn de vaders en moeders, wie zijn de kinderen. Er is online veel te vinden over alle families in de wereld. Dit mede door een grote groep genealogie hobbyisten, en het levenswerk van de mormonen. Noteer, waar mogelijk, data van geboorte of overlijden en plaats. De regio waar je familie vandaan komt doet er toe in genogram onderzoek.

Genogram tekenen

simpel genogram

Met een genogram teken je de niet gestructureerde familiefeiten.  Het helpt in de coaching om patronen en verstrikkingen te onderzoeken. Voor jezelf geeft het inzichtelijk het familieverhaal weer, als onderdeel van zelfonderzoek.

Je kan hierbij denken aan miskramen, scheidingen, verstoorde ouder-kind relaties, ziektes, regio oorsprong, religie dogma’s en ruzies. Maar ook verborgen of verboden liefdes. Voor coaching is het vaak voldoende om terug te gaan tot en met de opa’s en oma’s. Een vierkantje is een man (links), een rondje een vrouw (rechts). De oudste staat links, de jongste rechts.

Genogram onderzoeksvragen

Zowel het genogram, als aanvullende informatie over bijzondere gebeurtenissen of situaties in het familiesysteem, maakt het beeld meer compleet. Onderstaande vragen kunnen daarbij een eerste zicht geven op eventuele onderliggende dynamieken. Wat zijn jouw persoonlijke feiten,  hoe ziet jouw gezin en je gezin van herkomst eruit, inclusief grootouders:

 1. Gezin van keuze Heb je een partner? Ben je eerder getrouwd geweest? Heb je kinderen?
 2. Jouw gezin van herkomst: Waar in de kinderrij staan je ouders? Wanneer zijn ze getrouwd en wellicht gescheiden? Heb je stiefouders? Heb je zelf broers en zussen, welke plek zit jij in de kinderrij?
 3. Grootouders: Wanneer zijn ze getrouwd? Zijn ze eerder getrouwd geweest, zo ja, zijn daar kinderen in geboren? Waar in de kinderrij staan je grootouders? Hoeveel kinderen hebben ze en wanneer zijn die geboren?

Start met het tekenen van je familiestamboom tot en met de grootouders. Schrijf relevante feiten bij de personen zoals geboorte en sterfjaar. Daarna start je met het onderzoeken van je genogram.

Onderzoek in jouw familie (en ga minimaal 2 generaties terug) de volgende familiefeiten:

 • Hoe hebben je grootouders elkaar leren kennen? Waren ze elkaars grote liefde? Zijn er eerdere (onbeantwoorde, onmogelijke) liefdes geweest. Zijn er afgebroken verlovingen, grote liefdes die niet tot een huwelijk hebben geleid? Beantwoord dit ook voor je ouders en jezelf.
 • Zijn de partners in de familie geaccepteerd?
 • Wie zijn er al overleden (kruisje), wanneer en waaraan?
 • Is er sprake van miskramen, abortus, gewenste maar ongeboren kinderen, doodgeboren kinderen, of kort levende kinderen?
 • Wie was of waren het buitenbeentje van het gezin?
 • Zijn er feiten tussen broers en zussen in de drie de generaties?
 • Zijn er bekende verstrikkingen tussen mensen?
 • Is er sprake of vermoeden van incest?
 • Zijn er buitengesloten familieleden?
 • Emigratie of geëmigreerde familieleden?
 • Adoptie, buitenechtelijke kinderen?
 • Psychiatrische stoornissen (suïcide, depressie)?
 • Dood door schuld (moord)?
 • Oorlogsverleden meegemaakt? Zowel collaboratie als verzet, of gevechtssituaties?

 • Is er sprake van een familiegeheim?
 • Is er sprake van een zwaar lot, voor wie?
 • Is er sprake van terugkerende dynamiek of emoties?

Genogram symbolen

Bekende volgende symbolen worden gebruikt bij de notatie van een genogram.

Genogram

Levenslijn tekenen

Wat is jouw persoonlijke geschiedenis. Om een goed beeld van je eigen persoonlijke geschiedenis te krijgen, kan je je eigen levenslijn tekenen. Als je wilt kan je meerdere perspectieven op je leven maken: een persoonlijke, een zakelijke en een gezondheidslijn.

 • Neem een groot vel (a3) voor je en teken, in de landscape modus, in het midden een horizontale lijn. Links zet je je geboortedatum, rechts de datum van vandaag.
 • Neem je leven in gedachten in je op, doe je ogen even dicht en haal diep adem.
  Je mag jezelf centraal zetten, en alles wat jij in leven hebt meegemaakt voor waarheid aannemen.
 • Zet je punt van je pen op ‘mijn geboortedatum’ en ga in gedachten over de lijn heen.
  – Is er een neutrale periode, dan volg je de horizontale lijn.
  – Bij een hoogtepunt in je leven dan ga je omhoog.
  – Bij een dieptepunt in je leven ga dan naar beneden, onder de horizontale lijn.
  Doe dit intuïtief tot je bij ‘vandaag’ bent aangekomen.
 • Analyseer je eigen tekening.
  • Beschrijf je hoogte en dieptepunten die je bent tegengekomen.
  • Wat heb je er van geleerd? Welke vaardigheden heb je in (moeten) zetten?
  • Zijn er thema’s en patronen te ontdekken? Zijn er familiethema’s?
  • heb je jezelf bepaalde beloftes gedaan op bepaalde momenten? Zijn deze nog nuttig vandaag de dag?

Organisaties

Voor organisaties bestaat het organogram, het formele systeem.
Net zo interessant zijn de genogram-vragen over de oorspronkelijke bronbestemming van de organisatie, de oprichter, de organisatie verhalen, geschiedenis en geheimen. Wie zijn de informele stakeholders? Zitten de juiste mensen op de juiste plek, worden de posities ingenomen? Zijn er geheime relaties?

Een organisatie-genogram geeft inzicht in de organisatiedynamiek.  Het brengt het verhaal van je organisatie in kaart. Deze informatie is basisinformatie voor transformatieprogramma’s.

Tips en bronnen