winning teams

01 WINNING TEAMS IN TRANSITIE

Relevant blijven voor klanten en de goede dingen doen

In dit Winning Teams transitieprogramma zijn de teams verantwoordelijk voor de primaire processen van de organisatie. Ze zijn dienend aan de missie en strategie van een organisatie en onderhevig aan veranderingen. Ze zijn het visitekaartje naar klanten en leveranciers. Ze behoren goed te functioneren.

Dit programma ondersteunt een verander- en ontwikkelingsproces. De aanpak is standaard, de inhoud maatwerk. Vanuit deze optiek kijken we wat ‘de best passende’ invulling is voor het transtiepad: van het huidige probleem naar de uitdaging.

Dit programma heeft projectmatige (Agile/scrum) elementen: het is concreet, heeft doelstellingen, deelnemers, maximale commitment van leidinggevende en een helder budget en tijdspad. Inhoudelijk richten we ons op de noodzakelijke ontwikkeling van mens en organisatie, steeds in periodes van een maand, in Agile termen een sprint. Doorgaans doorloopt het team dit in circa 1 jaar. In het begin begeleiden we intensief en later meer extensief.

02 RESULTAAT

Ontwikkel de organisatie door als team te excelleren

In Winning Teams hebben medewerkers alle ruimte en werken creatief samen vanuit ieders talent. Er is in een Winning Team ruimte voor ieders eigenheid.

Een Winning Team heeft een leider met ambitie, zijn er medewerkers met relevant vakmanschap, is er onderling vertrouwen en zijn de effectieve processen ondersteunt door de juiste (digitale) middelen. Deze teams zijn binnen een organisatie verantwoordelijk voor de primaire processen van de organisatie en ze behoren goed te functioneren, zonder gedoe.

Het Winning Team is relevant voor de continuïteit van de organisatie. 

Werken met ons?

We maken graag een afspraak voor een verkennend gesprek.

03 ONZE MANIER VAN WERKEN

Kenmerkend voor onze opvatting over hoe je bedrijven organiseert en onze werkwijze is te vinden in ons manifesto. Transformeren is altijd maatwerk.

Enthousiast? Dan is het Winning Teams Programma echt iets voor uw organisatie.

Hoe creëeren winning teams in jouw organisatie?

Dit transformatieprogramma is voor leidinggevenden met hun teams.

De componenten van het programma worden in een co-creatie vastgesteld.

Koers bepalen met leidinggevende: We starten altijd met de teamleider en stellen met hem/haar vast wat de transformatiewens is: van de huidige situatie naar de gewenste situatie, het doel.

Transformatieplan realiseren: Een team quick scan geeft een verificatie met het team van de huidige en gewenste situatie: wat gaat goed en wat kan beter. Dit is de basis voor een concreet transitieplan. De realisatie van dit plan is met het team in 12 sprints van 1 maand.  Er is iedere 3 maanden ruimte voor reflectie en aanpassing.

3 heisessies: We organiseren gedurende het transformatieprogramma drie offside sessies van een dag: een kick-off, een tussenevaluatie en een eindfeestje.

Training van kennis en vaardigheden: Als de koers helder is kunnen de teamleden bepalen welk relevant vakmanschap er nodig is voor samenwerking en resultaat.

6 x Intervisie in Bedrijf (optioneel) Intervisie met de teamleden met thema’s die relevant zijn voor het team.

Na een kennismaking en verkenning ontvangt u altijd een maatwerk-voorstel voor het opzetten en uitvoeren van dit ontwikkelprogramma. Neem contact op voor een afspraak.

Een wat uitgebreidere toelichting op de programma elementen. De invulling ervan is altijd maatwerk.

Koers
We starten altijd met de teammanager en stellen met hem/haar vast wat de transformatiewens is: van de huidige situatie naar de gewenste situatie. Wij begeleiden de manager van het team gedurende dit programma om koers te houden.

Transformatieplan realiseren
We gaan kort meelopen en doen interviews met het team. Het accent ligt op de communicatie- en procesanalyse en (digitale) verbetermogelijkheden. Hierbij gebruiken we ook een team quickscan. Het resultaat is een verificatie met het team van de huidige situatie: wat gaat goed en wat kan beter. Het vormt de basis voor de kick-off.

Daarna ontwerpen we een transformatie-plan, of roadmap.

Dit plan voeren we uit met een agile/scrum aanpak in 12 sprints van 1 maand gedurende een jaar. Kenmerkend voor Scrum is dat iedere sprint een bruikbaar resultaat voor de organisatie oplevert. De activiteiten worden per sprint bepaald en opgeleverd. Het team gaat echt aan het werk.

Onze rol is procesmatig. De inhoudelijke taken voeren de eigen medewerkers uit. Resultaten zijn snel zichtbaar en dat motiveert!

Heisessies
We doen gedurende het transformatieprogramma drie heisessies van een dag:

  1. De kick-off, de start die we samen met het team en de teamleider. We maken de koppeling met de missie, teamvisie en teamtaken en de koers. en aan de quick scan.
  2. Tijdens een tussenevaluatie kijken we kritisch naar de behaalde mijlpalen, de samenwerking in het team en proberen we eventuele weerstand of onvolkomenheden op te lossen.
  3. Dit is een eindfeestje met iedereen, waarin we verbeteringen vieren èn de (toekomstige) veranderingen borgen.

Training van kennis en vaardigheden
Je geeft het team een wildcard voor  6 dagdelen.

  • Eerste half jaar: In te vullen met het trainen van vaardigheden zoals communicatie, begrip en samenwerken. Te denken valt aan een MBTI-training in drie dagdelen. Hiermee vergroot het team zelfinzicht, respect en onderlinge communicatie.
  • Het tweede halfjaar: Het vergroten van kennis door lezingen, workshops, docenten, boekbespreking, etc. De onderwerpen worden door het team zelf ingevuld.

Intervisie in Bedrijf (optioneel)
Luisteren en begrijpen door intervisie met het team. Met de teamleden hebben we het in 6 x 3 uur over klanten, digitalisering, cultuur, samenwerking, verandermanagement. Maar ook over taken, rollen en communicatie. Deze thema’s zijn altijd maatwerk gericht op de behoefte van het team.

Persoonlijke transformatie (optioneel)
Mission Matters biedt individuele coaching van medewerkers aan met als doel om het persoonlijk functioneren te verbeteren en de teamleden verder te ontwikkelen. Deze optie is afhankelijk van thema’s die we tegenkomen en de coachbereidheid van de deelnemers.