winning teams

Transitieprogramma voor jouw team

  1. Home
  2. |
  3. Transitie
  4. |
  5. Winning Teams

01 WINNING TEAMS IN TRANSITIE

Een transitieprogramma waarin de teams verantwoordelijk zijn

MissionMatters-transitieIn dit Winning Teams transitieprogramma zijn de teams verantwoordelijk voor de primaire processen van de organisatie. Ze zijn dienend aan de missie en strategie van een organisatie en onderhevig aan veranderingen. Ze zijn het visitekaartje naar klanten en leveranciers. Ze behoren goed te functioneren.

Dit transitieprogramma ondersteunt zowel een verander- als ontwikkelingsproces. De aanpak is standaard, de inhoud maatwerk. Vanuit deze optiek kijken we wat ‘de best passende’ invulling is voor de transitie.

Dit transitieprogramma heeft maximale commitment van leidinggevende. De aanpak is projectmatig en op basis van de agile filosofie: het is concreet, heeft doelstellingen, deelnemers een helder budget en tijdspad. Inhoudelijk richten we ons tijdens de transitie op de noodzakelijke ontwikkeling van mens en organisatie. Wat aandacht nodig heeft, krijgt aandacht. Doorgaans doorloopt het team dit programma in circa 1 jaar. In het begin begeleiden we intensief en later meer extensief.

02 RESULTAAT VAN HET TRANSITIEPROGRAMMA

Ontwikkel de organisatie door als team te excelleren

In dit Winning Teams transitieprogramma hebben medewerkers alle ruimte en werken creatief samen vanuit ieders talent. Er is in een Winning Team ruimte voor ieders eigenheid.

Een Winning Team heeft een leider met ambitie en een koers, zijn er medewerkers met relevant vakmanschap, is er onderling vertrouwen en zijn de effectieve processen ondersteunt door de juiste (digitale) middelen. Deze teams zijn binnen een organisatie verantwoordelijk voor de primaire processen en ze functioneren goed, zonder gedoe.

Het Winning Team blijft relevant voor de continuïteit van de organisatie.

03 ONZE MANIER VAN WERKEN

Kenmerkend voor onze opvatting over hoe je bedrijven organiseert en onze werkwijze is te vinden in ons manifesto. Transitie is altijd inhoudelijk maatwerk binnen een standaard aanpak.

Enthousiast? Dan is het Winning Teams Transitieprogramma echt iets voor uw organisatie.

Hoe creëer je winning teams in jouw organisatie?

Dit transitieprogramma is voor leidinggevenden met hun teams. De componenten van het transitieprogramma worden in een co-creatie vastgesteld.

Koers bepalen met leidinggevende: We starten tijdens het transitieprogramma altijd met de teamleider en stellen met hem/haar vast wat de wens is met betrekking tot de transitie: van de huidige situatie naar de gewenste situatie, het doel.  Daarnaast sparren we individueel met de leider gedurende het programma.

Quik Scan: Een quick scan van het team geeft een verificatie met het team van de huidige en gewenste situatie: wat gaat goed en wat kan beter. Wat is het ontwikkelthema? Dit is de basis voor een meer concreet transitieplan.

Off-site sessies: We organiseren gedurende het transitieprogramma enkele off-site sessies. Minimaal 3: een kick-off, een tussenevaluatie en een eindfeestje. Stil staan, verbinden en in alle rust met elkaar in gesprek. Even weg van de bureaus, klanten of de fabriek.

Transitieplan realiseren:  De realisatie van dit transitieplan vind plaats met het team in 12 sprints van 1 maand. Dit kan met of zonder begeleiding. Er is iedere 3 maanden ruimte voor reflectie en aanpassing van het transitieplan.

Training van kennis en vaardigheden: Als de koers helder is dankzij het plan voor de transitie, kunnen de teamleden bepalen welk relevant vakmanschap er nodig is voor samenwerking en resultaat. Individuele coaching kan ook ingezet worden.

6 x Intervisie in Bedrijf (optioneel) Intervisie met de teamleden met thema’s die relevant zijn voor het team.

Je ontvangt altijd een maatwerk voorstel voor het opzetten en uitvoeren van het transitieprogramma.

Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in om de mogelijkheden te bespreken.

 

Een wat uitgebreidere toelichting op de programma elementen van het Winning Teams Transitieprogramma. De invulling ervan is altijd maatwerk.

Koers
We starten altijd met de teammanager en stellen met hem/haar vast wat de transitiewens is: van de huidige situatie naar de gewenste situatie. Wij begeleiden de manager van het team gedurende dit programma om koers te houden.

Transitieplan realiseren
We gaan kort meelopen en doen interviews met het team. Het accent ligt op de communicatie- en procesanalyse en verbetermogelijkheden. Hierbij gebruiken we ook een team quickscan. Het resultaat is een verificatie met het team van de huidige situatie: wat gaat goed en wat kan beter. Het vormt de basis voor de kick-off.

Daarna ontwerpen we een transitieplan, of roadmap.

Dit plan voeren we uit met een agile/scrum aanpak in 12 sprints van 1 maand gedurende een jaar. Kenmerkend voor Scrum is dat iedere sprint een bruikbaar resultaat voor de organisatie oplevert. De activiteiten worden per sprint bepaald en opgeleverd. Het team gaat echt aan het werk.

Onze rol is procesmatig. De inhoudelijke taken voeren de eigen medewerkers uit. Resultaten zijn snel zichtbaar en dat motiveert!

Heisessies
We doen gedurende het transitieprogramma minimaal drie heisessies:

  1. De kick-off, de start die we samen met het team en de teamleider. We maken de koppeling met de missie, teamvisie en teamtaken en de koers. en aan de quick scan.
  2. Tijdens een tussenevaluatie kijken we kritisch naar de behaalde mijlpalen, de samenwerking in het team en proberen we eventuele weerstand of onvolkomenheden op te lossen.
  3. Dit is een eindfeestje met iedereen, waarin we verbeteringen vieren èn de (toekomstige) veranderingen borgen.

Training van kennis en vaardigheden
Je kan het team een wildcard voor  6 (?) trainingen geven.

  • Eerste half jaar: In te vullen met het trainen van vaardigheden zoals communicatie, begrip en samenwerken. Te denken valt aan een MBTI-training in drie dagdelen. Hiermee vergroot het team zelfinzicht, respect en onderlinge communicatie.
  • Het tweede halfjaar: Het vergroten van kennis door lezingen, workshops, docenten, boekbespreking, etc. De onderwerpen worden door het team zelf ingevuld.

Intervisie in Bedrijf (optioneel)
Luisteren en begrijpen door intervisie met het team. Met de teamleden hebben we het in 6 x 3 uur over klanten, digitalisering, cultuur, samenwerking, verandermanagement. Maar ook over taken, rollen en communicatie. Deze thema’s zijn altijd maatwerk gericht op de behoefte van het team.

Persoonlijke transitie (optioneel)
Mission Matters biedt individuele coaching van medewerkers aan met als doel om het persoonlijk functioneren te verbeteren en de teamleden verder te ontwikkelen. Deze optie is afhankelijk van thema’s die we tegenkomen en de coachbereidheid van de deelnemers.