ontwikkeling

  1. Home
  2. |
  3. Ontwikkeling

MENSEN TRANSFORMEREN

Relevant vakmanschap is meer dan een vak leren

MissionMatters-ontwikkelingVoor het vergroten van het lerend vermogen en het versterken van een organisatie bieden wij ontwikkelingsprogramma’s aan voor de ontwikkeling van het management. Deze programma’s gaan dieper in op specifieke thema’s als leidinggeven, samenwerken, communicatie en vakmanschap vergroten.

In de ontwikkelingsprogramma’s besteden we meerdere dagen aan de ontwikkeling van het management met een doorlooptijd van 3 tot 12 maanden. Extensieve trajecten waardoor het geleerde in praktijk ervaren kan worden. Dit is weer de basis voor reflectie met elkaar. Volgens ons de beste basis van het ontwikkelen van mensen in organisaties. 

Onze ontwikkelingsprogramma’s zijn ontworpen vanuit een thema, en we gebruiken meerdere ontwikkelcomponenten zoals training, coaching, heidagen en intervisie. Het doel is helder zijn, de werkvormen daar op ingezet.

ONZE ONTWIKKELINGSPROGRAMMA’S

Samen ontwikkelen is gewoon leuker!

Onze in company programma’s zijn altijd op maat en extensief. Tussen de contactmomenten door experimenteert en implementeert de deelnemer in de werkpraktijk. Ontwikkelen op dit niveau is de mix van voelen, weten en doen. Het is geen quick fix.

Wij geloven dat er in moderne bedrijven 6 essentiële menselijke succesfactoren nodig zijn: moed, motivatie, mens mogen zijn, samenwerking, creativiteit en relevant vakmanschap.

Wij willen mensen verbinden, laten leren en laten ervaren.

Management in Ontwikkeling

Zes tot acht collega-leidinggevenden gaan gedurende een jaar op onderzoek en ontwikkeling. De combinatie van persoonlijke ontwikkeling van managers in een zakelijke context met concrete zakelijke uitdagingen, maken dit ontwikkelingsprogramma voor managers direct effectief in de praktijk. Voelen, denken en doen is de manier van transformeren. Beslist geen quick fix, maar een duurzame ondersteuning bij de ontwikkeling van het management.

 

Leiderschap in Communicatie

Managers goed inwerken

Dit inwerkprogramma richt zich op het inwerken van managers op ieder niveau. Een goed inwerkprogramma is gericht op zowel werkgever als werknemer om het succes te vergroten en het afbreukrisico op falen en desinvestering te verkleinen. Met dit inwerkprogramma zorg je ervoor dat de manager zijn team kan inspireren en motiveren om goed samen te werken. Dit inwerkprogramma is een combinatie van persoonlijke ontwikkeling en richting geven, besturen en inrichten van teams.

Leiderschap in Communicatie

Intervisie in Bedrijf

Intervisie is een manier waarmee collega-managers of professionals elkaar helpen om beter te worden in hun werk en effectiever te worden als mens. Met ons intervisie programma bieden wij een grote diversiteit aan thema’s en worden de deelnemers methodisch begeleid door een facilitator. Het is een snelle manier van problemen oplossen en draagt bij aan teambuilding en vergroot de motivatie.

Leiderschap in Communicatie

Leiderschap in Communicatie

Met Leiderschap in communicatie zetten we een praktische transitie in voor een groep mensen die in een team of project werken. Je leert met dit ontwikkelprogramma de leiding te nemen in communicatie. De samenwerking wordt beter als de onderlinge communicatie effectiever wordt. Dat is te leren door te voelen, te weten en vooral in de praktijk te doen.

Coaching ondernemers

Communiceren in Contact

Teams functioneren beter en effectiever, als medewerkers beter leren waarnemen. En als ze datgene wat er werkelijk en fysiek gebeurt leren benoemen. Zonder oordeel. Als affectief contact de normaalste zaak van de wereld wordt, verbeterd de samenwerking en dus het resultaat. Bij iedere vorm van contact en communicatie speelt non-verbaal een rol.