Leiderschap in Communicatie

De complimentenjunk, altijd op zoek naar bevestiging. De majoor, die doordramt. De besluiteloze, die moeite heeft met duidelijk zijn. De lakse, die nooit reageert op email. De denker, die juist alleen maar communiceert via email. De idealist, die overal kansen ziet. En de criticus, die altijd sceptisch is. Herken je deze mensen in je team?

Ach, iedereen kent ze toch wel? Met ons programma leer je leiding nemen in communicatie. Daarnaast vergroten we tijdens ‘Leiderschap in communicatie’ wederzijds begrip en samenwerking in het team.

Eerst jezelf begrijpen en dan begrepen worden

Authentieke leiders hebben zelfkennis en zoeken werk dat goed past bij hun eigen voorkeuren en stijl van werken. Daarnaast delegeren ze datgene wat anderen beter kunnen dan zij zelf. Een belangrijke vraag is: hoe goed ken jij jezelf eigenlijk? En hoe goed weten anderen hoe jouw ideale manier van werken eruit ziet? Hoe pas je je stijl aan zodat je niet alleen gehoord maar ook begrepen wordt? Hoe voorkom je conflicten en stress, bij jezelf en bij anderen?

Ontwikkelprogramma Leiderschap in Communicatie

In ‘Leiderschap in Communicatie’ transformeren we teams in 6 maanden om beter te gaan samenwerken. Dit bereiken we door zelfinzicht te vergroten en de communicatie onderling te verbeteren. We zetten de volgende combinatie in:

  • Analyse en diagnose: interviews en meelopen bij vergaderingen en teambijeenkomsten.
  • Persoonlijke rapportage en 2 of 3 dagdelen training MBTI (zie onder).
  • Individuele coaching om effectiever te werken en MBTI te vertalen naar de eigen werkomgeving.
  • Maatwerk: intervisie met het team over communicatie-aspecten die er spelen.

Over Myers-Briggs Type Indicator

De kennis van MBTI en inzicht in persoonlijke voorkeuren helpt organisaties om teamsamenwerking te verbeteren, leiders te ontwikkelen, diversiteit te bevorderen en de meest complexe managementuitdagingen op te lossen. Dat is voor Mission Matters de reden dit instrument in te zetten op teams in transitie.

MBTI gaat over fundamentele voorkeuren op vier gebieden, die ook wel worden aangeduid als voorkeursschalen:

  1. Waarvan krijg je energie?
  2. Hoe neem je informatie op?
  3. Hoe neem je beslissingen?
  4. Hoe ga je om met de buitenwereld?

MBTI is een veel gebruikt instrument om meer duidelijkheid te krijgen over je persoonlijke voorkeuren. Zowel leidinggevenden als werknemers gebruiken de uitkomsten ervan om in een organisatie optimaal tot hun recht te komen. Door het herkennen van de persoonlijke communicatiestijlen bereiden we de deelnemers (teams) voor op effectievere communicatie. Verbeter je communicatie door begrip voor de communicatievoorkeuren van anderen. Eerst jezelf begrijpen en dan begrepen worden.

Samenstelling : De teamsamenstelling en grootte zijn niet relevant. We gaan uit van maximaal 8 deelnemers op 1 MBTI-trainer.

Voorbereiding : Als voorbereiding ontvangen de deelnemers de MBTI-vragenlijst. De uitkomsten gebruiken we actief in de begeleiding.

Interesse in dit ontwikkelprogramma? Neem dan contact op voor een maatwerk voorstel.