Management in Bedrijf

Geef leiding op jouw authentieke wijze

 1. Home
 2. |
 3. Ontwikkeling
 4. |
 5. Management in bedrijf

01 MANAGEMENT IN BEDRIJF

Samen ontwikkelen vergroot relevante vakkennis en oplossend vermogen

MissionMatters-ontwikkelingManagers zijn leidinggevend en ambitieus. Ze willen zich zowel persoonlijk als zakelijk ontwikkelen. Tijdens dit management development programma werken 6-8 deelnemers inhouse aan zelfontplooiing en professioneel leidinggeven. Ze gebruik daarbij de kennis, de opleiding, het netwerk en ervaring van andere managers in de organisatie en krijgen coaching en training.  Hierdoor bereikt iedereen in 6 tot 12 maanden meer voor jouw organisatie.

Het is een extensief programma, waardoor de deelnemer tussen de contactmomenten in de praktijk experimenteert en implementeert. Ontwikkelen op dit niveau is de mix van voelen, weten en doen.

02 RESULTAAT

Ontwikkel jezelf, je team, elkaar en de organisatie

Het is wenselijk dat managers op hun eigen authentieke wijze leiding geven. Je wilt dat ze innoveren en een eigen visie op hun team ontwikkelen. We werken aan zelfkennis, moed en relevant vakmanschap.

De managers krijgen kennis en inzicht in welke persoonlijke eigenschappen zorgen voor hun succes, en wat ze belemmeren.  Met behulp van ons management werkboek “Managers Making Waves” vergroten we het inzicht in het vak van manager. We staan stil bij de middelmanagement squeeze tussen directievraagstukken en teamuitdagingen. Mission Matters leert managers zelfverzekerd de leiding te nemen.

Door intervisie bouwen we structureel aan een team van collega’s waar ze in de toekomst ook terecht kunnen voor vragen en advies. Op deze manier blijven ze groeien, werken ze in hun talent en i het managementvak. 

Dit management development traject heeft mij de mogelijkheid geboden om, weg uit de normale hectiek, eens met collega’s en individueel vanuit verschillende hoeken naar zaken te kijken. Hier kon ik vervolgens weer ideeën van oppakken om te implementeren.

Rudi Herman

Lab Operations Manager, SGS

03 ONZE MANIER VAN WERKEN

Enthousiast? Dan is het Management in Ontwikkeling Programma echt iets voor uw organisatie.

Hoe ontwikkelen we de managers in jouw organisatie?

Dit ontwikkelingsprogramma voor managers is specifiek gericht op directeuren, middenmanagement, projectleiders en programmamanagers en beginnende leidinggevenden.

Aan de hand van intervisie in het bedrijf leren ze van de ervaringen van anderen en delen ze hun eigen ervaringen als manager. Elke manager wordt ook individueel gecoacht op eigen zakelijke, relationele en persoonlijke doelstellingen. De MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) wordt als tool ingezet zodat de managers een diepgaand inzicht in hun eigen persoonlijkheidsstijl en die van anderen verkrijgen. Naast deze vormen van groei, bieden wij optioneel ook nog relevante vakkennis of training aan in dit ontwikkelprogramma voor managers.

De componenten van het programma worden in een co-creatie vastgesteld.

Met HR: ontwikkelen we een ‘default ‘programma. Samenstelling van de groep doet HR.

Met de groep deelnemers: 6 keer intervisie en 1 dagdeel MBTI training over persoonlijke effectiviteit. Met 2 wildcards kunnen de deelnemers een vak-training inkopen.

Met de deelnemer: 8 x 1.5 uur individuele coaching, inclusief een intake en evaluatie met de manager voor de borging op de werkvloer. Dit bieden we ook los van een programma aan.

Na een kennismaking en verkenning ontvangt u altijd een maatwerk-voorstel voor het opzetten en uitvoeren van dit ontwikkelprogramma.

Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek in om de mogelijkheden te bespreken.

In een ontwikkelingsprogramma voor managers en directie besteden we aandacht aan:

 • Zelfonderzoek: sta steviger met grondige zelfkennis.
 • De nieuwe functie: gedegen inzicht in wat de functie verlangt.
 • De organisatie: inzicht in de organisatie-dynamiek en welke krachtenvelden er spelen.
 • Het team: ontwikkel een teamvisie, welk doel en taak vervult het team, transformeer de bemensing met relevant vakmanschap.
 • Performance en structuur: wat voor soort leiderschap heeft jouw team nodig? Welke controlemechanismen en middelen zijn er nodig.
 • Teamcultuur: de ongeschreven regels expliciteren waardoor ze dienend zijn aan het doel, en teamsamenwerking.
 • De buitenwereld: een team heeft altijd te maken met externe stakeholders die invloed uitoefenen op het team. Cruciaal voor succes is grip hebben op wat daar speelt en de communicatie opzetten met stakeholders.

1. Inrichten van het Management in Ontwikkeling programma voor jouw organisatie
Het programma typeert zich door maatwerk en een pragmatische benadering met een aantal standaard elementen: individuele coaching, management advies, workshops, intervisie en training.

Samen met directie en HRM wordt een programma samengesteld voor het ontwikkelen van de deelnemers. We bepalen de benodigde elementen en stellen de benodigde organisatie-informatie samen. Bepalen welke ontwikkeltools de organisatie gebruikt. Wij gebruiken de MBTI vragenlijst. Benoemen van interne en externe trainers voor kennisoverdracht, locatie etc. HR zorgt voor de samenstelling van de peer-group waarin een basisveiligheid gewaarborgd is.

De ervaring leert dat dit programma 1 á 2 keer per jaar bij grotere organisaties wordt gestart. Hierdoor besteed je als organisatie structureel tijd aan management development.

2. Mentoring
We vragen, in principe, de leidinggevende van de deelnemer om mentor te zijn tijdens dit traject. Het traject wordt gestart met een driegesprek en afgesloten met een evaluatie.

4. Executive coaching
Belangrijk in het ontwikkelprogramma is individuele executive coaching. De manager ontwikkelt zich op persoonlijke doelstellingen gedurende circa 1 jaar. De coachee brengt zelf concrete situaties in. Dit is een extensief traject, waarbij de manager tussendoor gaat ervaren, gaat inrichten en integreren. 

5. Intervisie en training
Het is altijd goed om managers met elkaar te laten leren in je organisatie . Dit kan door het inzetten van intervisie in bedrijf. De intervisie duurt circa 3 uur. We starten om of om 9.30, 13.00 of 18.00 uur. De thema’s zijn gericht op persoonlijk ontwikkeling, leidinggeven en casusiek vanuit de werkvloer.

MBTI Training De deelnemers ontvangen een vragenlijst en een persoonlijk profiel rapport. In twee dagdelen leren we de groep de persoonlijke voorkeuren te herkennen en in te zetten in de relatie met anderen.

Interne Workshops: Wij adviseren dat de organisatie ook zelf interne trainingen of informatieve workshops verzorgd. Denk hierbij aan thema’s op het gebied van HR, financiën, juridische aspecten, de bedrijfsstrategie, projecten managen, klantcontact of digitalisering.

Wild Card: Het is ook mogelijk om aan de groep andere trainingen aan te bieden, afhankelijk van de leerbehoefte van de groep. Wij adviserenn de groep 2 ‘wild cards’ te geven voor 2x een dagdeel training op het gebied van kennis of vaardigheden. Te denken valt aan financiële grondslagen, management rapportages, conflicthantering, agile werken, deep democracy, etc. Hiervoor zet Mission Matters externe gespecialiseerde trainers in.

managers goed inwerken

Managers inwerken in Bedrijf

Vaak zijn inwerkprogramma’s wel ontwikkeld voor nieuwe collega’s, maar veel minder geschikt of zelfs niet aanwezig voor (technische) medewerkers die een promotie maken van de werkvloer naar teamleider, manager of directie. Dit programma geeft deze doelgroep de aandacht en de bedrijfsmatige vakkennis om zich te ontwikkelen tot een authentieke en zelfverzekerde leidinggevende van hun team.